Ny GEOSECMA-version - tillgänglig från mars 2023

På grund av väldigt kort varsel från myndighet så krävs att vi adderar detta service pack med releasedatum mars 2023.


Lantmäteriet uppdaterar direktåtkomsttjänster

Nyligen aviserade Lantmäteriet att följande direktåtkomsttjänster finns tillgängliga från och med 2023-03-01:

  • Belägenhetsadress Direkt v.4.2
  • Byggnad Direkt v.3.0

Från 2023-03-15 finns även följande direktåtkomsttjänst tillgänglig i ny version:

Avvecklingsdatum nuvarande versioner

De nya versionerna är inte bakåtkompatibla. Det innebär att ovanstående versioner ersätter de nu gällande versionerna Belägenhetsadress Direkt v.4.1, Byggnad Direkt v.2.0 samt Samfällighetsförening Direkt v. 2.1. Dessa versioner kommer att avvecklas 2023-10-31.

Nya versioner av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster

Påverkar modulerna Fastighet och Fysisk planering

Det innebär att kunder med GEOSECMA Fastighet och GEOSECMA Fysisk planering måste uppdatera till service pack 5 senast 2023-10-31. 

På så sätt säkerställs fortsatt åtkomst till dessa direktåtkomsttjänster, vilka används såväl inom fastighetsinformation som i analyser av planinformation.


Tyck till om vår releaseinformation!

Vi vill erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av oss. I samband med uppdateringar är det oerhört viktigt att du och din organisation får relevant releaseinformation. Vi vill gärna utveckla och förbättra informationen för att ännu bättre motsvara era behov.

Därför är vi tacksamma om du vill besvara ett par korta frågor kring vår information om nya GEOSECMA-releaser. Enkäten tar endast några få minuter att besvara.

Jag vill lämna feedback


Till Systemanvarig - Tidigare versioner

Glöm inte! Om din organisation uppdaterar till 10.9.1 SP5 och i dagsläget inte har senaste version (10.9.1 SP4) installerad, så måste ni även ta del av de kundinstruktioner som gäller för tidigare versioner. Dessa presenteras på respektive releasehemsida:

Till Systemansvarig - Utveckling och Support

Glöm inte! Det är på denna version som fortsatt nyutveckling av GEOSECMA-funktionalitet sker samt löpande produktförvaltning, exempelvis anpassning till myndighetskrav och rättningar i GEOSECMAs verksamhetsmoduler. 

Support ges för innevarande version (10.9.1 SP5) samt en version bakåt (10.9.1 SP4).


Till Systemansvarig - Beställningsformulär 

Beställning av uppdatering görs av den som är GEOSECMA systemansvarig. Efter att vi mottagit din beställning kontaktas du av oss för närmare planering.

Beställ nytt service pack 5


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.