Ny GEOSECMA-version - tillgänglig från maj 2023

Detta service pack innehåller myndighetsanpassning av GEOSECMA Trafik samt rättning av avvikelse som har identifierats i GEOSECMA Grävtillstånd.


GEOSECMA Trafik - Myndighetsanpassning

Modulen Trafik är nu anpassad till Transportstyrelsens RDT-katalog version 32. Nyheten i RDT version 32 är att man har lagt till en ny trafikregeltyp för ”Föreskrifter om vägar upplåtna för högst 34,5 meter långa fordonståg” med två tillhörande föreskriftsmallar. 

Den här nya trafikregeln träder i kraft från 2023-08-31 och har sitt ursprung i att regeringen beslutat att tillåta 34,5 meter långa lastbilar jämfört med dagens max 25,25 meter. Syftet är att genom låta lastbilar lasta mer kan antalet dragbilar minskas och därmed utsläppen.


Guide för uppdatering av MXD med ny trafikregeltyp

Den nya RDT-katalogen innehåller en ny trafikregeltyp med två tillhörande mallar. I detta service pack levererar vi därför med en uppdaterad MXD som innehåller de nya mallarna. Har ni gjort egna modifieringar, till exempel ändrat symbologin och vill behålla denna så kan ni lägga till de nya mallarna manuellt.

Se release notes för beskrivning av hur ni går tillvägaGEOSECMA Grävtillstånd

Vi har uppmärksammat att följande fel kan uppstå i modulen Grävtillstånd:

  • Värdet för arbetsmetod kan i vissa fall visa fel värde i PDF:en som skapas från handläggarwebben. Däremot visas värdet i informationsmallar och liknande fortfarande rätt information.

Detta fel är nu åtgärdat i detta service pack.


Tyck till om vår releaseinformation!

Vi vill erbjuda dig bästa möjliga upplevelse av oss. I samband med uppdateringar är det oerhört viktigt att du och din organisation får relevant releaseinformation. Vi vill gärna utveckla och förbättra informationen för att ännu bättre motsvara era behov.

Därför är vi tacksamma om du vill besvara ett par korta frågor kring vår information om nya GEOSECMA-releaser. Enkäten tar endast några få minuter att besvara.

Jag vill lämna feedback


Till Systemanvarig - Tidigare versioner

Glöm inte! Om din organisation uppdaterar till 10.9.1 SP6 och i dagsläget inte har senaste version (10.9.1 SP5) installerad, så måste ni även ta del av de kundinstruktioner som gäller för tidigare versioner. Dessa presenteras på respektive releasehemsida:

Till Systemansvarig - Utveckling och Support

Glöm inte! Det är på denna version som fortsatt nyutveckling av GEOSECMA-funktionalitet sker samt löpande produktförvaltning, exempelvis anpassning till myndighetskrav och rättningar i GEOSECMAs verksamhetsmoduler. 

Support ges för innevarande version (10.9.1 SP6) samt en version bakåt (10.9.1 SP5).


Till Systemansvarig - Beställningsformulär 

Beställning av uppdatering görs av den som är GEOSECMA systemansvarig. Efter att vi mottagit din beställning kontaktas du av oss för närmare planering.

Beställ nytt service pack 6


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.