Myndighetsanpassning av GEOSECMA - tillgänglig från oktober 2023!

Parallellt med att utrullningen påbörjas av vår nya generation av GEOSECMA for ArcGIS version 11.1 så lanseras även en myndighetsuppdatering av GEOSECMA för version 10.9.1 (SP6.1).

Anledningen är myndighetsförändringar från Lantmäteriet samt Transportstyrelsen som kräver anpassning av GEOSECMA. Berörda moduler är GEOSECMA Fastighet, GEOSECMA Karta samt GEOSECMA Trafik.

Vi erbjuder det som en anpassning av version 10.9.1 för att möjliggöra för våra kunder att säkerställa fortsatt tillgång till aktuell myndighetsinformation samtidigt som ni kan välja er egen takt och tidpunkt för att migrera till GEOSECMA 11.1. 


Release notes, systemkrav samt beställning


Transportstyrelsen justerar RDT-katalog

Den 28 juni publicerade Transportstyrelsen en förändring i sin datakatalog för RDT (Rikstäckande databas för trafikföreskrifter). Den nya versionen innehåller små förändringar i textinnehållet för ett par fraser i mall 59 och 60, som tillkom i datakatalog v32. I fraserna #321 och #323 har texten "trots 4 kap 17 § trafikförordningen (1998:1276)," lagts till.

Dessutom innehåller denna version en rättning på avvikelse identifierad från SP6 - se kapitel 2.1.2 i release notes (denna information har även skickats ut till GEOSECMA Systemansvarig - organisationer med modulen Trafik).

RDT Datakatalog versino 31

Lantmäteriet ÖFF-revidering

Den 30 september genomför Lantmäteriet en mindre revidering i den befintliga versionen av överföringsformatet ÖFF 11.50. 

Samma datum blir även 2023 års taxeringsinformation tillgänglig i överföringsformatet ÖFF.Databaspatch eller installation?

Det finns två sätt att få tillgång till ÖFF-revideringen och säkerställa fortsatt tillgång till aktuell fastighetsinformation:

 • Full installation - 10.9.1 SP6.1.
  • innehåller tillgång till myndighetsanpassning för såväl ÖFF som RDT
 • Databaspatch
  • innebär snabb och enkel tillgång till enbart ÖFF-revidering som din organisation kan hämta hem på egen hand

Guide - så installeras databaspatch

Vi rekommenderar att ni tittar på vår guide som beskriver hur ni går tillväga för att installera databaspatchen på egen hand.

Dessa instruktioner riktar sig främst till GEOSECMA Systemansvarig/GIS-samordnare och er IT-enhet.


Vem kan hämta hem databaspatch?

 • Databaspatchen är ENDAST är möjlig att använda för er som har minst GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1 SP5 installerad. 
 • Om ni har äldre versioner av GEOSECMA krävs en fullständig installation av SP6.1 för att få tillgång till ÖFF-revideringen.

Så får du tillgång

 • Ange i beställningsformuläret att du önskar tillgång till databaspatch. 
 • När du skickar din beställning öppnas ett bekräftelsefönster i din webbläsare, som innehåller länk till nedladdningsplats. 
 • Vi lägger upp zipf-filer i slutet av vecka 40 på denna nedladdningsplats. 
 • Anledningen är att vi måste invänta testadata från Lantmäteriet innan vi kan färdigställa databaspatchen och detta levereras först under vecka 40.

GEOSECMA Karta och BAL

Denna version innehåller även stöd för Lantmäteriets nyhet kring "objektstatus lägenhet", se bakgrund nedan.

Objektstatus lägenhet

Från den 3 oktober inför Lantmäteriet möjligheten att registrera lägenheter med objektstatus planerad i LINA. Det gör det möjligt för kommuner att registrera lägenheter redan före ett beslut i lov- och byggprocessen och för exempelvis fiberleverantörer att se lägenhetsnummer i ett tidigt skede. Planerade lägenheter ska inte användas för folkbokföring.


Till Systemansvarig - Support

Glöm inte! Support ges för innevarande version (10.9.1 SP6.1) samt en version bakåt.

Uppdatera till senaste version

Tyck till om vår releaseinformation!

Vi vill erbjuda dig som kund och användare bästa möjliga upplevelse av oss. Därför jobbar vi med att ständigt förbättra oss. I samband med nya versioner och uppdateringar är det oerhört viktigt att du och din organisation får relevant releaseinformation. 

Därför är vi tacksamma om du vill besvara ett par korta frågor kring vår information om nya GEOSECMA-releaser. På så sätt hoppas vi kunna utveckla och förbättra informationen för att ännu bättre motsvarar era behov. Enkäten tar endast några få minuter att besvara.

Jag vill lämna feedback


Till Systemanvarig - Tidigare versioner

Glöm inte! Om din organisation uppdaterar till 10.9.1 SP6.1 och i dagsläget inte har senaste version installerad, så måste ni även ta del av de kundinstruktioner som gäller för tidigare versioner. Dessa presenteras på respektive releasehemsida:


Till Systemansvarig - Beställningsformulär 

Beställning av uppdatering görs av den som är GEOSECMA systemansvarig.Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.