11.1 SP3.1 - Tillgänglig från 2 maj 2024

Denna release innehåller lansering av nya GEOSECMA LVDB - en toppmodern och framtidssäkrad webbapplikation för enkel hantering av ert lokala vägnät. Dessutom ingår en ny generation av GEOSECMA VA Förnyelseplanering tillgänglig i nya generationen av GEOSECMA for ArcGIS 11.1 samt ny funktionalitet i GEOSECMA Karta.

 • Release notes (senast uppdaterad 2024-04-17 - lagt till stöd för revidering av ÖFF 11.50)
 • Systemkrav (senast uppdaterad 2024-03-12)

Lansering nya GEOSECMA LVDB

Nu lanserar vi en helt ny version av modulen LVDB (lokal vägdatabas). Det innebär att ni får en modern och framtidssäkrad webbapplikation, baserad på senaste teknologi, för ajourhållning av ert lokala vägnät och dess företeelser samt kommunikation med Trafikverkets nationella vägdatabas. GEOSECMA LVDB innehåller funktionalitet för direktincheckning av NVDB-data i XML-format.

Dessutom erbjuder vi stöd för Trafikverkets nya API för överföring av data till och från NVDB.

Se Release notes för summering av nyheter


Fördelar GEOSECMA LVDB

 • Modernt webbgränssnitt – lätt att använda (även för sällan-användare)
 • Förkortad ledtid via snabbare leveranser och möjlighet till direktincheckning.
 • Automatiserade arbetsflöden (förenklar för alla användare och särskilt för sällan-användare).
 • Högre datakvalitet genom att risken för fel minskas och förbättrad validering och tydligare resultat.
 • Möjligt att uppdatera till nya datakataloger med pågående projekt, vilket minskar risk för dataförluster.

Innehåll GEOSECMA LVDB

 • Stöd för direktincheckning till Trafikverket.
 • Ajourhållning av ert lokala vägnät, inklusive gång- och cykelnät, så att ni kan uppdatera NVDB med nya vägar samt rättningar och ändringar i befintligt vägnät.
 • Import av lokal NVDB-kopia för analyser av vägnätsdata samt förse andra verksamheter med vägnätsinformation.
 • Tillgång till geometri (var vägarna finns), topologi (hur vägnätet hänger ihop) samt företeelser knutna till vägnätet (vägens egenskaper och regler såsom vägbredd, gatunamn eller tillåten hastighet).


Se film - vad är skillnaden mellan tidigare och ny version av GEOSECMA LVDB?

Vi visar "före- och efter-bilder" från programvaran och presenterar skillnaderna mellan aktuell och tidigare version av modulen LVDB.

Filmens längd: 2,27 minuter.


För dig som är GEOSECMA Systemansvarig – vänligen vidarebefordra nedanstående kundinstruktioner till den som hanterar kommunikation med NVDB och vägnätsredigering i er organisation.

Kundinstruktion 1 - Övergång till ny IT-lösning för NVDB samt viktiga datum

 • Trafikverket behöver ha en period på ca 2 veckor för övergång till ny IT-lösning.
 • Stängningsdatum är den 15 april då stängs nuvarande system ned. Ny IT-lösning beräknas vara i gång senast den 26 april.
 • Under stängningsperioden kommer byte till ny IT-lösning att pågå och då kommer det inte att gå att ”synka” data dvs hämta förändringar.
 • Ärenden som är öppna vid stängningsdatum hanteras efter övergång i ny IT-lösning.
 • NVDB på karta (ersättaren till NVDB på webb) kommer att vara tillgänglig under perioden men underlagsärenden kommer att läggas på kö och hanteras när perioden är över och nya IT-lösningen är i drift.

Kundinstruktion 2 - Beställ certifikat från Trafikverket

Vår nya GEOSECMA LVDB innehåller stöd för Trafikverkets nya API för överföring av data till och från NVDB. För att säkerställa att detta fungerar efter installation av nya GEOSECMA LVDB behöver din organisation beställa certifikat av Trafikverket i förväg:

 • Beställ certifikat genom att mejla viaedo@trafikverket.se och be om certifikat för ViaEdo.
 • Trafikverket har uppgett att väntetiden är cirka 1 vecka.

Tips – direktincheckning NVDB

GEOSECMA LVDB stödjer direktincheckning av NVDB-leveranser i XML-format enligt standarderna SS 63 70 04, SS 63 70 06 och SS 63 70 07. För att en kommun ska ha möjlighet att göra leveranser med direktincheckning måste ett antal krav vara uppfyllda. Ett krav är att kommunen uppfyller de kriterier som Trafikverket har satt upp avseende förberedelser och datakvalitet. Trafikverkets NVDB-verksamhet går tillsammans med kommunen igenom genomförandeprocessen för direktincheckning om/när det blir aktuellt.

Har ni frågor om dataleveranser till NVDB, kontakta indatastod@trafikverket.se.


Missa inte inbjudan till webinar i maj

Mejla oss på marknad@sokigo.com om du vill ha inbjudan till vårt webinar i maj. Tipsa gärna kollegor i din organisation som arbetar med vägnätsredigering och/eller är intresserade av datahantering knuten till Blåljuskollen.

Innehåll webinar

 • Nya GEOSECMA LVDB och dess stöd för att säkerställa aktuella vägnätsdata med tillhörande företeelser samt vägnätsredigering och kommunikation med NVDB.
 • Hur GEOSECMA LVDB och GEOSECMA Trafik fungerar tillsammans för att möjliggöra att er kommun blir en godkänd Blåljuskommun.

GEOSECMA VA Förnyelseplanering

Nu finns en ny generation av GEOSECMA VA Förnyelseplanering tillgänglig i GEOSECMA for ArcGIS 11.1. Med vår modul kan du:

 • Arbeta proaktivt och systematiskt med förnyelseplanering
 • Göra automatiserade riskanalyser
 • Undersöka bakomliggande orsaker
 • Sätta in rätt åtgärd på rätt plats och i rätt tid genom faktabaserade beslut
 • Skapa förnyelseåtgärder kopplat till underhåll
 • Visualisera förnyelsebehov på ett tydligt och begripligt sätt
 • Få grunden för smarta VA-nät
GEOSECMA VA Förnyelseplanering

GEOSECMA Karta 

Hösten 2023 lanserades modulen GEOSECMA Karta i vår nya GEOSECMA-generation 11.1. I denna release kompletteras modulen med stöd för nedanstående nyheter. 

 • leverans av 3D-byggnader till Lantmäteriets Nationella geodataplattform
 • ny datamodell för stompunkter enligt nationell informationsspecifikation Stompunkt
 • ABT-leverans
 • rita släntsymbol
 • förbättringar i funktioner: dela byggnad, sammanfoga byggnader och Kopiera, Flytta, Skifta lägenheter

Presentation nyheter

Se Release notes för presentation av nyheterna i GEOSECMA Karta

GEOSECMA Karta primärkarta 3D

Kundinstruktion - GEOSECMA Karta

Lantmäteriet genomför infrastrukturförändringar kring BAL-direktåtkomsttjänster, vilket bland annat innebär att omstyrning av trafik till deras API-manager från äldre URL:er kommer stängas av 2024-06-24. Det innebär följande för dig som har GEOSECMA Karta och använder BAL:

För dig som använder GEOSECMA Karta version 10.9.1

 • Din organisation behöver endast ändra URL i GEOSECMA Manager för att konfigurera om era tjänster (Karta – programinställningar / Datautbyte). Detta kan ni göra redan idag eftersom Lantmäteriet redan aktiverat den nya URL-adressen.
 • Ange följande ny URL för BAL-tjänster:https://api.lantmateriet.se

För dig som använder GEOSECMA Karta version 11.1

 • Din organisation behöver uppdatera till version 11.1 SP3.1 eller 11.1 SP4 senast 2024-06-24 och får då tillgång till Lantmäteriets justering.

GEOSECMA Fastighet

Denna release innehåller stöd för Lantmäteriets revision av överföringsformatet för fastighetsinformation (ÖFF 11.50), som börjar gälla den 8 april 2024. Lantmäteriets förändringar av ÖFF berör dels tillhandahållande av taxeringsinformation, dels redovisning av typkoder. Syftet med förändringen är att avidentifiera specifika typer av elproduktionsenheter (700-serien) samt vissa specialenheter (800-serien) av säkerhetsskäl. Notera att denna myndighetsanpassning inte är tvingande i nuläget.

Se Lantmäteriets hemsida för detaljerad information om innehåll.


Tyck till om vår releaseinformation!

Vi vill erbjuda dig som kund och användare bästa möjliga upplevelse av oss. Därför jobbar vi med att ständigt förbättra oss. I samband med nya versioner och uppdateringar är det oerhört viktigt att du och din organisation får relevant releaseinformation. 

Därför är vi tacksamma om du vill besvara ett par korta frågor kring vår information om nya GEOSECMA-releaser. På så sätt hoppas vi kunna utveckla och förbättra informationen för att ännu bättre motsvarar era behov. Enkäten tar endast några få minuter att besvara.

Jag vill lämna feedback

Releaseinformation

Till Systemansvarig - Beställning

I vårt beställningsformulär anger du som GEOSECMA Systemansvarig ditt val:

 • Din organisation har genomfört grundinstallation av GEOSECMA 11.1 och vill beställa version 11.1 SP3
 • Din organisation har ännu inte påbörjat migrering till GEOSECMA 11.1 och vill bli kontaktad för diskussion kring migrering
 • Du kan även beställa nya versioner av modulerna GEOSECMA LVDB, GEOSECMA Karta och/eller GEOSECMA VA Förnyelseplanering


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.