11.1 SP4 - Tillgänglig från 28 maj 2024

Denna release innehåller nyheter för GEOSECMA-version 11.1 som berör:

 • GEOSECMA Fastighet (sök samfällighetsförening)
 • GEOSECMA Karta (myndighetsanpassning BAL kontraktsrelease)
 • GEOSECMA LVDB (myndighetsanpassning NVDB datakatalog)
 • GEOSECMA for ArcGIS - Systemövergripande (dataladdning)

OBS - Parallellt med denna release erbjuder vi även myndighetsanpassning för GEOSECMA i releasen 10.9.1 SP6.3


Release notes och systemkravGEOSECMA Fastighet - Sök samfälllighetsförening

Modulen Fastighet i version 11.1 har nu kompletterats med arbetsflöde kring att aktivera/avaktivera möjlighet att söka på samfällighetsförening för att få fram berörda fastighetsägare. 

Resultatet blir enkel tillgång till aktuell bild kring delägande för en samfällighet eller samfällighetsförening. Dessutom har du möjlighet att söka på samtliga parametrar som Lantmäteriet tillhandahåller kring samfällighetsföreningar såsom exempelvis namn, organisationsnummer, typ av samfällighetsförening, ändamål för förening eller säte i specifik kommun. 

Denna funktionalitet förutsätter att din kommun prenumererar på Lantmäteriets direktåtkomsttjänst Samfällighetsförening Direkt.

Se kort demo


Övriga förbättringar - GEOSECMA Fastighet

 • Stöd för att ange radie när fastigheter selekteras med hjälp av cirkelverktyg. Gäller både sakägaranalys och personunderlag.
 • Ett konkret exempel när detta är värdefullt är då en miljöhandläggare behöver göra en analys för att identifiera hur många fastigheter i ett område som har bergvärme för att avgöra om ytterligare utbyggnad av bergvärme påverkar grundvattnet.
 • Stöd för att selektera enbart en fastighet vid personunderlag, vilket är önskvärt när man exempelvis arbetar med flerbostadsfastigheter.

GEOSECMA LVDB - Myndighetsanpassning

Trafikverket lanserar en ny NVDB-katalog den 13 maj. Modulen GEOSECMA LVDB har därför anpassats (i såväl version 11.1 som 10.9.1) för att stödja myndighetsförändringen. På så sätt kan din organisation importera och ajourhålla data enligt senast gällande datakatalog för NVDB.

Det innebär dessutom att din organisation enklare kan presentera information om de nya företeelsetyperna förbud mot omkörning, vägnummer och fordonståg upp till 34,5 meter samt att kunna se vilken företeelse som trafikföreskrift grundas på.

Läs mer om innehåll i ny NVDB-katalog (se sidan 4 i release notes)


GEOSECMA Karta - kontraktsrelease BAL

Lantmäteriet lanserar en ny version av kontraktsrelease för BAL-tjänster som börjar gälla 2024-06-24. Modulen GEOSECMA Karta har därför anpassats (för såväl version 11.1 som 10.9.1) för att stödja myndighetsförändringen och säkerställa fortsatt korrekt användning av BAL-funktionalitet.

Läs mer om BAL-tjänsten Brister (se sidan 6 i release notes)


GEOSECMA for ArcGIS - Systemövergripande

Dataladdning via desktop-gränssnittet

 • Utökning i befintlig funktionalitet kring dataladdning, vilket möjliggör stöd för att köra dataladdning till GEOSECMA VA som datakälla.
 • Dessutom finns stöd för att göra dataladdning tjänstebaserat, vilket medför att import av mätdata kan ske såväl via en databaskoppling till de källor som stödjer det samt via så kallade feature services.
 • På så sätt möjliggörs enkel hantering för att läsa in mätdata, från extern konsult, till verksamhetsdatabasen för VA.
 • Nu finns alla dataladdningsverktyg samlade på ett och samma ställe i verktygslistan. Du hittar nu en ny ikon/genväg så att du direkt från GEOSECMA och desktop-gränssnittet kan starta import av DWG/DXF i modulen GEOSECMA DWG/DXF.

Tyck till om vår releaseinformation!

Vi vill erbjuda dig som kund och användare bästa möjliga upplevelse av oss. Därför jobbar vi med att ständigt förbättra oss. I samband med nya versioner och uppdateringar är det oerhört viktigt att du och din organisation får relevant releaseinformation. 

Därför är vi tacksamma om du vill besvara ett par korta frågor kring vår information om nya GEOSECMA-releaser. På så sätt hoppas vi kunna utveckla och förbättra informationen för att ännu bättre motsvarar era behov. Enkäten tar endast några få minuter att besvara.

Jag vill lämna feedback

Releaseinformation

Till Systemansvarig - Beställning

I vårt beställningsformulär anger du som GEOSECMA Systemansvarig ditt val:

 • Din organisation har genomfört grundinstallation av GEOSECMA 11.1 och vill beställa version 11.1 SP4
 • Din organisation har ännu inte påbörjat migrering till GEOSECMA 11.1 och vill bli kontaktad för diskussion kring migrering
 • Samma beställningsformulär innehåller även möjlighet att beställa myndighetsanpassning av GEOSECMA version 10.9.1 SP6.3


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.