Ny GEOSECMA-version tillgänglig 

Nu finns GEOSECMA-version 10.7.1 Service Pack 7 tillgänglig för beställning, vilket görs av den som är systemansvarig i din organisation. 

GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP7

Instruktioner till GEOSECMA Systemansvarig - SP7

Service pack 7 innehåller många produktnyheter, varav ett flertal myndighetsanpassningar, som medför kundinstruktioner i samband med installation. Det är viktigt att du tar del av dessa instruktioner - samtliga instruktioner finns summerade i release notes (se länk ovan). Vi refererar även till instruktionerna nedan och i filmerna på denna releasehemsida. Genom att vara väl insatt i kundinstruktionerna säkerställs en smidig installation av den nya versionen.  

Vi vill även göra er uppmärksamma på att om ni uppdaterar till service pack 7 och i dagsläget inte har version 10.7.1 SP6 installerad, så måste ni även ta del av de kundinstruktioner som gäller för tidigare service pack.

Instruktioner för tidigare versioner

Dessa presenteras på respektive releasehemsida:


Ny modul – GEOSECMA – Ledningskollen/ledningsägare

Nu kan ledningsägare hantera inkomna ärenden från Post- och Telestyrelsens (PTS) webbtjänst ”Ledningskollen.se” direkt i GEOSECMA for ArcGIS. Se ärenden för ledningsanvisning samt projektering i ett sammanhängande och automatiserat arbetsflöde. Med GEOSECMA - Ledningskollen/ledningsägare, en helt webbaserad integrationsmodul, möjliggörs ett automatiserat ärendeflöde vilket innebär att antalet arbetsmoment minskas och handläggningstiden förkortas. Alla delar i handläggningen sköts i modulen. Dessutom säkerställs spårbarhet eftersom ni har tillgång till både aktuella och avslutade ärenden oavsett tidsperiod inklusive skickade svar till frågare och Ledningskollen.se. Dessa uppgifter möjliggör i sin tur relevanta VA-analyser.

Pixabay/backhoe-4293847_640

Stöd för Boverkets nya regelverk för detaljplaner

GEOSECMA Fysisk planering är nu anpassad för Boverkets nya föreskrift (2020:5) och allmänna råd (2020:6) för detaljplaner. Det är obligatoriskt för kommuner att tillämpa dessa nya regelverk vid antagande av nya detaljplaner samt vid ändring av befintliga planer som påbörjas från och med den 1 januari 2022. 

I release notes beskrivs mer detaljerat hur modulen hanterar stöd för Boverkets nya regelverk, konstruktion av planer enligt äldre regelverk, kvalitetsbeskrivning, geometriredovisning samt digital planbeskrivning. 

pixabay/malmo-3974131_640

Projektstöd - GEOSECMA Fysisk planering

Vi erbjuder en heldags vägledning och workshop som vänder sig till kommunens planarkitekter och motsvarande yrkesroller som använder modulen Fysisk planering. På så sätt får ni god kunskap om Boverkets och Lantmäteriets nya regelverk och dess omfattning. 

Ni får förståelse för hur dessa implementerats i GEOSECMA Fysisk planering, vilket möjliggör att ni snabbt kommer i gång med tillämpning av myndigheternas nya regelverk. På så sätt kan ni fortsätta konstruera detaljplaner i samma takt som vanligt i enlighet med gällande regler.

pixabay/daniel-norin-OU3fKfz-HN8

Se film - Så påverkas GEOSECMA Fysisk planering av Boverkets nya regler

Se vår korta produktdemo där vi visar hur de nya allmänna råden och Planbestämmelsekatalogen påverkar utseende och arbetsmoment i modulen fysisk planering. 


Stöd för leverans av detaljplaner till Lantmäteriets Nationella Geodataplattform

Vi tar ansvar för att GEOSECMA utvecklas i takt med nya myndighetsregler och att vår programvara stödjer hela planprocessen. Därför har vi nu anpassat GEOSECMA Fysisk planering för att möjliggöra leverans av detaljplaner från GEOSECMA Fysisk planering till Lantmäteriets nya nationella geodataplattform. 

Kommuner bör leverera detaljplaner digitalt till Lantmäteriets nya nationella geodataplattform från och med den 1 januari 2022. Detta avser planer som påbörjas från detta datum. Planer som påbörjats före årsskiftet behöver sålunda inte levereras till Lantmäteriet.


Se film - Så fungerar leverans av detaljplaner till Lantmäteriets Nationella geodataplattform

Se vår korta produktdemo där vi visar hur funktionaliteten fungerar för leverans av detaljplaner mellan GEOSECMA Fysisk planering och Lantmäteriets geodataplattform. 


GEOSECMA Fastighet - Myndighetsanpassning Inskrivning Direkt

Detta service pack medför stöd för Lantmäteriets nya version (3.0.0) av Direktåtkomsttjänsten ”Inskrivning Direkt”. Versionen innehåller förändringar för ägarinformation samt att vissa attribut byter namn eller tas bort. Lantmäteriet släppte den nya versionen i mars 2021, men tidigare version av Inskrivning Direkt fungerar till och med den 8 december 2021 enligt vår information från myndigheten. På så sätt får våra kunder cirka ett halvår på sig att uppdatera till denna myndighetsanpassning.

pixabay/perth-4543827_640

GEOSECMA Grävtillstånd - ny funktionalitet

Nu har vi lagt till ny funktionalitet för Trafikanordningsplaner, vilket också är ett efterlängtat önskemål från användare via kundportalen ”Mina Sidor”. 

Det innebär att sökande för TA-planer nu kan rotera vägskyltar för att tydliggöra hur skyltningen är tänkt att se ut. Vi har även infört stöd för att vid zoomning av kartan så sker automatiskt motsvarande skalning av vägskyltarna. På så sätt blir TA-planen tydligare vid exempelvis utskrift.

I filmen visar vi hur detta ser ut i GEOSECMA Grävtillstånd.


GEOSECMA Karta (BAL-funktionalitet)

Lantmäteriet ger ut en så kallad kontraktsrelease för BAL den 16 juni 2021, som innehåller nya verksamhetsregler och säkerhetsförbättringar för dataåtkomst. 

Fler och fler kommuner går över till tjänstebaserad uppdatering via BAL. Lantmäteriet har därför upptäckt i sina kvalitetskontroller att fler verksamhetsregler behöver införas liknande dem som idag finns i LINA-gränssnittet. GEOSECMA anpassas därför i detta service pack för att stödja dessa nya regler för BAL.

kp1

GEOSECMA LVDB - Myndighetsanpassning 

Modulen har anpassats till Trafikverkets nya version (6.3.5) av NVDB-datakatalogen, som släpps den 4 maj. De förändringar som gjorts i katalogen berör Cykelgata (ny dataprodukt), Vändmöjlighet (reviderad produkt), Antal körfält (avslutas) samt C_Cykelled (avslutas).

pixabay_asphalt-road-4401704_1920

GEOSECMA Systemövergripande - Behörighetssystem

I GEOSECMA-version 10.7.1 SP4 lanserades en helt förändrad behörighetshantering i syfte att erbjuda ökad IT-säkerhet kring GEOSECMA for ArcGIS. Sedan dess har vi fått önskemål via kundportalen ”Mina Sidor” kring att förenkla behörighetshantering i samband med att rättigheter sätts för grupper som består av ett flertal personer. Därför har vi nu lagt till ny funktionalitet enligt dessa önskemål. Resultatet blir ett förenklat, och avsevärt snabbare, arbetsflöde för dig som systemadministratör. Du kan nu tilldela rättigheter till många användare på en och samma gång samt ta bort inaktiva användare från systemet. Se vår film där vi visar hur!


Beställningsformulär - GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP7

Beställning av uppdatering görs av den som är systemansvarig i din organisation. Efter att vi mottagit din beställning kommer du att kontaktas av oss för närmare planering.

GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP7

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.