För kommuner som önskar ljusare förutsättningar

Kommunens belysning finns inte bara längs med gator och vägar utan också i parker, på parkeringsplatser eller runt våra bostäder. Precis som gator, ledningar eller lekredskapen i parken behöver belysningsapparatur underhållas och förvaltas. Och givetvis ska offentliga miljöer vara funktionella, trygga och attraktiva både dag- och nattetid för såväl kommunens invånare som besökande turister. Visste du att mer än dubbelt så många människor föredrar bättre belysning, jämfört med ökad närvaro av poliser och väktare, för att känna sig trygga på offentliga platser?

Lampa

Så stödjer GEOSECMA for ArcGIS belysningshantering

 • Planering och kontroll av drift och underhåll.
 • Fältinventering och offline-stöd.
 • Belysningsinformation kan kopplas ihop med väglänk.
 • Kontroll över vilka belysningsstolpar som är kommunalt ansvar.
Dashboard belysning

Vinterlandskap parkmiljö

Planering, drift och kostnadskontroll

GEOSECMA Belysning kan löpande reparationer och underhåll administreras och också kommande underhållsbehov planeras och beräknas. Det innebär att kommunen får kostnadskontroll och erbjuder ett enkelt sätt att övervaka så att eventuella entreprenörer åtgärdar de fel och brister som uppstår. 

Och sist, men inte minst, medför systemet också bättre förutsättningar för kommunen att erbjuda medborgarna en trygg närmiljö i form av upplysta parker, gator, torg eller gångtunnlar.


Inventering och offline-stöd

Finns behov av att inventera stadens belysningsstolpar för att få kontroll på stolparnas skick och lokalisering? Genomförs fältarbete vid platser där Internetanslutning saknas? 

Då rekommenderar vi även produkten GEOSECMA Belysningsdata, som innebär ett standardiserat gränssnitt för kommunikation mellan GEOSECMA Belysning och andra system. Tilläggsmodulen kan till exempel användas för integrerade arbetsflöden mellan verksamhetssystemet GEOSECMA Belysning och ArcGIS-applikationen ArcGIS Field Maps som är en skräddarsydd app för att samla in och redigera data i fält.

vattendrag, stadsmiljö

Koppla ihop belysning med väglänk

Modulen stödjer att belysningsinformation kan kopplas till en specifik väglänk (via GEOSECMA LVDB) och att systemet automatiskt kopplar ihop markerad belysningsinformation med korrekt gatusträcka. Detta innebär fördelar som:

 • Kontroll över vilka belysningsstolpar som är kommunalt ansvar.
 • Kommande underhållsbehov kan enklare planeras och analyseras baserat på att det är möjligt att identifiera var olika belysningsstolpar/lampor (inklusive information om olika typer/material/ålder) är lokaliserade.
 • Bättre underlag vid upphandling eller kontroll av utfört arbete för kommuner som använder entreprenörer för drift och underhåll.
 • Kontroll över var trasiga och lagade lampor finns, vilket möjliggör ökad medborgarservice.

Detaljerad info om belysningspunkter

I modulen finns stöd för attribut såsom unikt ID, elskåp, väghållare samt ägare, vilket möjliggör att mer detaljerad information om belysningspunkterna kan registreras. Det bidrar till spårbarhet och att data kan sökas ut och presenteras på detalj- alternativt summerad nivå:

 • ID – registrera specifik information för varje enskild belysningsstolpe. Det underlättar vid inventering då exempelvis entreprenören har behov av att rapportera per stolpe.
 • Grupp/Elskåp – se hur många lampor som berörs och hur de är grupperade/kopplade före man bryter strömmen.
 • Väghållare –särskilj om det är kommun eller entreprenör som har driftsansvar.
 • Ägare – särskilj om det är kommun eller annan part som äger belysningsstolpen.

Anpassad för olika organisationsformer

Vi har utvecklat GEOSECMA Belysning som en separat produkt för att tillgodose att kommuner arbetar och är organiserade på olika sätt. Å ena sidan finns användare som arbetar med administration kring belysning, men inte med vägnätet i övrigt. Å andra sidan finns kommuner som har valt att lägga ut drift och underhåll av belysningen på entreprenad. I dessa fall passar produkten alldeles utmärkt.

Kombinera med andra moduler

Om ni har valt att inkludera belysningen i er gatu- eller parkförvaltning så rekommenderar vi en kombination mellan GEOSECMA Belysning och andra moduler i GEOSECMA-familjen för ytterligare mervärde. Genom att kombinera Belysningsmodulen med GEOSECMA LVDB och GEOSECMA Gata får ni all information, om både belysning och vägnät, i samma databas. Och genom att använda GEOSECMA Park och grönyta kan belysning och parkinformation visualiseras på en och samma karta för en tydlig lägesbild.


Rondell

Portal for ArcGIS tillför nytta för kommunala verksamheter

Portal for ArcGIS innebär nya möjligheter för GEOSECMAs verksamhetssystem, inom såväl kommunalteknik som kart- och planförsörjning, genom att du kan dra nytta av den allt rikare funktionalitet som erbjuds genom ArcGIS!

Med Portal for ArcGIS följer en rad verktyg för att distribuera geografiska data och funktionalitet i enkla fokuserade gränssnitt. Det finns färdiga appar för fältarbete, kommunikation och beslutsunderlag. Nyttan uppstår då man kopplar ihop den enskilda appens möjligheter och integrerar den med GEOSECMA-data.


Portal for ArcGIS - exempel inom belysning

Datafångst i fält

 • ArcGIS Field Maps för att ladda ned er belysningsdata på mobil enhet för att sedan kunna titta på, inventera och redigera belysningsdata på ett kvalitetssäkrat sätt offline i fält. Kräver tilläggsmodul GEOSECMA Belysningsdata.

Kommunikation

 • ArcGIS StoryMaps för att skapa kartberättelser som kan publiceras på kommunens hemsida för att informera medborgarna om planerade arbeten för att förbättra stadens belysning, exempelvis i otrygga offentliga miljöer.
 • ArcGIS Dashboards för att kommunicera till politiker status på utfört underhåll samt kommande underhållsbehov.

Portal for ArcGIS - exempel inom belysning

Monitorera er verksamhet

 • ArcGIS Dashboards för att övervaka verksamheten i en visuell nulägesbild, baserat på realtidsdata, med interaktiva webbkartor, diagram, grafer och listor. Använd t.ex. för att:
  • sammanställa och presentera överblick av kommunal belysning samt urval, exempel armaturinformation.
  • skapa överblick efter utförd inventering kring åtgärder som behövs för att byta ut trasig armatur eller rostangripna stolpar.
  • visa pågående hanteringar och var de sker så att denna information kan samutnyttjas inom verksamheten för andra uppföljningsåtgärder.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Belysning och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

gata, villaområde

Genvägar

Viktiga direktlänkar för dig som använder GEOSECMA:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.