Integrera arbetsflöden mellan GEOSECMA och andra system

Tilläggsmodulen GEOSECMA Belysningsdata har ett öppet gränssnitt, vilket möjliggör integrerade arbetsflöden mellan verksamhetssystemet GEOSECMA Belysning och andra system. Resultatet blir att data blir tillgängligt i realtid. Dessutom möjliggörs en aktuell gemensam lägesbild baserat på både verksamhetsdata från GEOSECMA och data från integrerade system, eftersom modulen erbjuder ett standardiserat gränssnitt för kommunikation med GEOSECMA Belysning.

människor i parkmiljö

cyklister, cykelväg

Integration med ArcGIS-appar

Ett exempel på tillämpningsområde är att använda modulen GEOSECMA Belysningsdata för att integrera arbetsflöden mellan verksamhetssystemet GEOSECMA Belysning och olika ArcGIS-appar. Nyttan uppstår då man kopplar ihop den enskilda appens möjligheter och integrerar den med GEOSECMA-data. Du kan exempelvis genomföra fältarbete (även offline), monitorera och övervaka er verksamhet samt hantera intern och extern kommunikation.


Datafångst i fält samt offline-stöd

Med GEOSECMA Belysningsdata och appen ArcGIS Field Maps är det möjligt att ladda ned den belysningsdata, som registrerats i GEOSECMA Belysning, lokalt på din mobila enhet. Därefter kan du både titta på, inventera och redigera ditt belysningsdata på ett kvalitetssäkert sätt ute i fält. Inventering kan givetvis göras på all information om belysningsstolpen och dess attribut. Även i områden där det saknas mobil täckning. När du är online synkroniseras sedan informationen med databasen i verksamhetssystemet GEOSECMA Belysning. Genom att samla in data vid källan minskar risken för felkällor och ger således bättre kvalitet på insamlat data. Resultatet blir aktuell information och inga kopior.

Underhåll och kostnadskontroll

Återkommande besiktningar av belysningsanläggningar ger kommunen bättre möjlighet att analysera underhållsbehov och erbjuda hög ljuskvalitet på den offentliga belysningen. Med GEOSECMA Belysningsdata blir det enklare att skaffa en god överblick av exempelvis: behov av armaturbyten, status för rost- och rötskadade stolpar samt information om stolparna (tillverkare, fästanordning, höjd, ålder, material eller armaturtyp).


Monitorera och kommunicera er verksamhet

Genom att nyttja appen ArcGIS Dashboards kan ni övervaka och följa er verksamhet i en visuell nulägesbild, baserat på realtidsdata, med interaktiva webbkartor, diagram, grafer och listor. Med data från GEOSECMA Belysning presenterat i Dashboard kan ni till exempel sammanställa och presentera en överblick av kommunal belysning eller utförd inventering. När underliggande information i verksamhetssystemet GEOSECMA Belysning ändras så uppdateras kartan och vyn automatiskt. Informationen kan även presenteras i en webbkarta för politiker för att kommunicera underhåll samt kommande underhållsbehov. Och med verktyget ArcGIS StoryMaps är det möjligt att skapa kartberättelser som publiceras på kommunens hemsida för att informera medborgarna om planerade arbeten för att förbättra stadens belysning, exempelvis i otrygga offentliga miljöer.

kt3

Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Belysningsdata och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.