Komplett system för kommunal verksamhetsstyrning

Kommun kommer av det latinska ordet gemensam, och den gemensamma nämnaren för alla kommuner som vill samarbeta så effektivt som möjligt är programvarusystemet GEOSECMA for ArcGIS. En heltäckande IT-baserad verksamhetslösning som gör det möjligt att koppla ihop databaser och information inom alla verksamhetsområden, och skapa enklare, säkrare och tryggare beslutsunderlag för både små och stora frågor.

Karlskrona kaj

Kommungeografisk samarbetsplattform (KGSP)

Med det geografiska läget och kartan som gemensamma nämnare kan vi knyta samman alla kunskapsområden i den kommunala världen till en kommungeografisk samarbetsplattform. Det kan liknas vid ett intranät där all information som rör kommunens verksamhet samlas. Det inkluderar kommunens egna data: vägnät, fastighetsdata, detaljplaner, ledningsnät och all annan information från verksamheten. Men det rymmer även statistik, prognoser och annan omvärldsinformation som ger bättre underlag för kommunens strategiska beslut.

Läs mer om nyttan med KGSP

flygfoto samhälle

Tillsammans eller var för sig

Förutom att GEOSECMA ger ett helhetsstöd för alla delarna inom kart- och planförsörjning samt kommunalteknik så går det förstås också bra att använda GEOSECMAs olika moduler var för sig. Verksamhetsmodulerna ger stöd för planering, skötsel och administration för de yrkesroller som arbetar med till exempel kommunens vägnät, fastigheter, trafikfrågor, ledningsnät, detaljplanering, karthantering eller grönstruktur. Så uttryckt enkelt: den som väljer oss för verksamhetsmodulen får GIS-plattformen på köpet och den som väljer oss för GIS får verksamhetslösningar med i priset!

kp1

Var som helst - när som helst

Med GEOSECMA är det möjligt att jobba på valfri plats – från ”Kalle” som arbetar på kontoret till ”Stina” som behöver en mobil lösning ute i fält. Givetvis har vi inte delat upp de olika gränssnitten (kontorsdatorn, webben eller surfplattan) som olika produkter. 

GEOSECMA innehåller de olika gränssnitten i en och samma produkt – oavsett om man jobbar inom ett specifikt område eller om man använder GEOSECMA som en heltäckande kommungeografisk samarbetsplattform.

kp2

Förmånlig licensmodell

Med ArcGIS Kommunlicens får kommuner en färdigpaketerad licensmodell med standardiserat innehåll. Helt anpassad för svenska kommuner! ArcGIS Kommunlicens används med fördel tillsammans med GEOSECMA for ArcGIS. Kommunen får då både en kraftfull GIS-plattform och de verksamhetssystem man behöver, till exempel VA-system, detaljplaner, grävtillstånd, parker, belysning och fastighetsregister. 

Vill du veta mer och vilka ArcGIS-produkter som ingår? Klicka här

människor i rörelse på gata

Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA for ArcGIS och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.