Effektivisera er datahantering med FME!

FME (Feature Manipulation Engine) är det smarta verktyget från Safe Software som ger er fantastiskt stöd för att bearbeta geografisk information!

FME kan hantera mer än 450 olika format – både filbaserad data och databaser – och innehåller över 500 olika transformatorer för att förändra data. 

Vi är återförsäljare via Esri Sverige av FME till Sveriges kommuner. FME logotype small

Så kan ni använda FME för att förenkla ert arbete

Det finns egentligen inga begränsningar för hur ni kan använda FME i er verksamhet. Nyttan och effekten är stor för såväl enklare arbetsmoment som de mer komplexa och programvaran är ett bra komplement till ArcGIS-plattformen. Här är några exempel:

  • Ortofoton och andra rasterbilder är ofta tunga filer som kan behöva beskäras till ett mindre område för att underlätta arbetet med dem. Med FME kan ni enkelt beskära rasterbilder utifrån en specifik polygon, såsom en stadsdel eller plangräns.
  • Öppna data från Planeringskatalogen eller Geodataportalen används ofta i planprocessen, såsom vid framtagning av översiktplan. Med FME kan ni enkelt och med automatik ladda ned öppna data, beskära dem efter kommungränsen och lagra dem i er databas. Ni slipper ladda ner och lagra varje separat datamängd manuellt och kan använda ert script om och om igen.
  • Med FME kan ni göra uttag av data från er databas och konvertera den till det koordinatsystem eller filformat mottagaren behöver. 
Administration kontor

Bearbeta er data effektivt och enkelt med FME Desktop

FME Desktop består av tre programvaror: FME Workbench, FME Data Inspector and FME Quick Translator.

FME Workbench

Med FME Workbenchs grafiska gränssnitt kan ni hantera stora mängder data på ett effektivt och enkelt sätt – den perfekta lösningen för att hantera tidskrävande, och ofta upprepad, bearbetning av data.

Skapa ert arbetsflöde – FME-script – genom att välja format på datan som ska läsas in, använda någon eller några av de många transformatorer som finns tillgängliga för att förändra datan och välj önskat format på utdatan. Genom att spara FME-scriptet kan ni upprepa processen så ofta ni vill med bara ett knapptryck, vilket både spar tid och reducerar antalet arbetsmoment.

FME Workbench computer dator data
FME Data Inspector

Med FME Data Inspector kan ni inspektera datan innan, under och efter körning. Se vad som händer med datan under de steg som ingår i transformationen eller skicka data direkt från Workbench-flödet till Data Inspector för att analysera resultatet. 

FME Quick Translator

FME Quick Translator är, som namnet antyder, designad för snabb transformation och gör det lätt att utföra snabba och enklare förändringar av er data.

FME Data Inspector


Automatisera arbetsflödet med FME Server

Med FME Server är det möjligt att bygga arbetsflöden som scheamalägger körningen av ett eller flera FME-script, så att de körs vid en specifik tidpunkt eller vid en viss händelse. Detta helt utan att behöva skriva en rad kod!

FME Server gör också det möjligt att dela med er av FME:s funktionalitet till andra i organisationen, så att de enkelt kan köra scripten på egen hand när de har behov av det. Delningen kan ske via FME Servers interna webbgränssnitt, dess appar eller via andra integrerade system.

Teamwork happy coworkers


Vill du veta mer om FME?

Är du intresserad av att veta mer om FME och om hur programvaran kan underlätta bearbetning av geodata i just er kommun? 

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.