Modulen som är dörröppnare till mer än fastigheten

Visste du att den typ av information som söks mest inom kommuner är uppgifter om adresser, taxering, lagfarter och byggnader? Eftersom fastighetsdata berör de flesta kommunala verksamheter är det förstås viktigt att uppgifterna är lättåtkomliga. 

Med modulen GEOSECMA Fastighet lagras fastighetsinformationen på ett enda ställe - i den gemensamma databasen – och blir därmed en naturlig del av kommunens geografiska informationssystem. Och dessutom tillgänglig via ett lättanvänt webbgränssnitt för alla som behöver den.

pixabay/maria-bobrova-_AP9eQCmhOI-unsplash

pixabay/malmo-3974131_640

Aktuell fastighetsinformation från Lantmäteriet 

GEOSECMA Fastighet har stöd för Lantmäteriets direktåtkomsttjänster, vilket innebär att modulen kan läsa Lantmäteriets fastighetsinformation (såsom fastighet, adress, lagfaren ägare och samfällighetsföreningar) online. 

Det finns även stöd för att prenumurera på Lantmäteriets fastighetsinformation, som levereras enligt så kallat ÖFF (överföringsformat). Det innebär en flexibilitet i er användning av fastighetsinformation då ni kan välja att antingen enbart använda er av ett lokalt fastighetsregister eller endast med hjälp av online-tjänster. Givetvis går det precis lika bra att använda sig av en kombination av de båda varianterna. Med GEOSECMA Fastighet tar vi ansvar för att produkten alltid är uppdaterad till senast gällande överföringsformat. I produkten finns även stöd för att läsa lantmäteriförrättningar och detaljplaner från Lantmäteriets digitala arkiv Arken. 


Bättre planerings- och beslutsunderlag

Men förutom fastighetsinformation så har förstås alla verksamheter behov av att ta fram beslutsunderlag för både stora och små frågor.

  • En gata ska grävas om – var ligger ledningarna? 
  • Vilka aktuella detaljplansärenden finns för en fastighet?
  • Ett område ska detaljplaneras – finns det några specialregler som man måste ta hänsyn till?
  • Hur många sexåringar i kommunen behöver skolskjuts till hösten och var bor de?

Dessa frågeställningar är bara några exempel på hur GEOSECMA Fastighet kan kombineras med befolkningsregister och verksamhetsdata för att öppna dörren till att ta fram olika typer av planerings- eller beslutsunderlag. GEOSECMA Fastighet kan även integreras med debiterings- och ärendehanteringssystem, vilket ger ytterligare analysmöjligheter.

Fastighetsförteckning

Via GEOSECMA Fastighet kan en fastighetsförteckning enkelt tas fram. Det är exempelvis viktigt vid skapandet av en detaljplan. Fastighetsförteckningen visar som bekant vilka som är sakägare i planärendet och förteckningen måste därför vara aktuell i de olika skedena av planprocessen så att kommunen agerar enligt Plan- och bygglagen. Arbetsprocessen för framtagning, eller revidering, av detaljplaner effektiviseras rejält genom att få fram en aktuell förteckning som visar:

  • berörda fastigheter, berörda allmänna vattenområden samt berörd mark som är samfälld 
  • fastighetsägare
  • om det finns innehavare av någon annan särskild rätt till de berörda fastigheterna än bostadsrätt eller hyresrätt
  • berörda gemensamhetsanläggningar och vilka som är ägare till de fastigheter som deltar i anläggningarna

Du får därmed fram vilka fastigheter som berörs av planförslaget, såväl innanför som utanför planområdet, och vilka fastighetsägare med flera som är sakägare. Att veta vilka som är sakägare är viktigt i samrådsskedet, i granskningsskedet och även när man sänder ut underrättelser om att planen har antagits. Givetvis sammanställs alla adresstyper för att säkerställa att information kan skickas till korrekt adress.


Tips - SMS-utskick via Lime Inform

Visste du att med modulen GEOSECMA Fastighet så är det möjligt att skapa en adressfil inom ett specifikt område som sedan kan läsas in i "Lime Inform" för att därifrån skicka SMS till berörda individer? Förutom SMS så kan även röstmeddelanden skapas till samtliga mobilabonnenter och fasta nummer. 

Vår support har tagit fram en guide som beskriver hur du går tillväga, se här

pixabayh/texting-1490691_640

Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Fastighet och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

gata, villaområde

Genvägar

Viktiga direktlänkar för dig som använder GEOSECMA:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.