GEOSECMA VA Förnyelseplanering

Med vår modul kan du:

  • Arbeta proaktivt och systematiskt med förnyelseplanering
  • Göra automatiserade riskanalyser
  • Undersöka bakomliggande orsaker
  • Sätta in rätt åtgärd på rätt plats och i rätt tid genom faktabaserade beslut
  • Skapa förnyelseåtgärder kopplat till underhåll
  • Visualisera förnyelsebehov på ett tydligt och begripligt sätt
  • Få grunden för smarta VA-nät
GEOSECMA VA Förnyelseplanering

Varför välja GEOSECMA VA Förnyelseplanering?

Kika på vår kortfilm och ta del av våra bästa argument!

Filmens längd: 1:04 minuter


GEOSECMA för VA – marknadens mest moderna VA-stöd

GEOSECMA VA är en del av vår lösning "GEOSECMA för VA", som ger er bästa tänkbara förutsättningar för säkrad långsiktig VA-försörjning. 

Ni kan hantera klimatförändringar, urbanisering och eftersatt VA-underhåll. Ni kan nyttja absolut senaste teknologi för ett smart och säkert VA-nät. Vad sägs om t.ex. ett ledningsnät helt i 3D, intuitiv underhållsplanering, automatiserade riskanalyser, strategisk förnyelseplanering och sömlöst mobilt stöd? Givetvis paketerat helt enligt Svenskt Vattens rekommendationer.


Stöd för att följa Svenskt Vattens rekommendationer

Svenskt Vattens publikation P116 innehåller rekommendationer kring vad en strategisk förnyelseplan bör innehålla samt riktlinjer för hur förnyelsearbetet bör utföras. 

GEOSECMA VA Förnyelseplanering innehåller verktyg för att skapa en strategisk förnyelseplan med relevant innehåll baserat på P116. Modulen innehåller även funktionalitet för att ta fram beslutsunderlag för taktiska prioriteringar samt operativa åtgärdsplaner.  


Så går ni från ordinarie till strategisk förnyelseplanering

Fundamentet för strategisk förnyelseplanering, och tillhörande analyser, utgörs av digitala kartunderlag med information om er anläggning samt drift- och underhållsdata. Det är först då som ni kan agera proaktivt och fatta kloka beslut kring:

  • var inom anläggningen är sannolikheten för störningar stor?
  • hur ser risk och konsekvens ut för olika ledningssträckor beroende på den infrastruktur som försörjs?
  • hur ser det övergripande förnyelsebehovet ut baserat på förväntade livslängder för ledningar?

Hur ser programvaran ut?

Se vår längre produktdemo!

Filmens längd: 4:16 minuter


Kontakta mig!

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.