Dags för proaktiv och strategisk förnyelse av VA-nät!

Arbeta proaktivt och systematiskt med förnyelseplanering. Gör automatiserade riskanalyser av enskilda ledningar och hela VA-nätet. Undersök bakomliggande orsaker till förnyelsebehov. Sätt in rätt åtgärd på rätt plats och i rätt tid. Skapa förnyelseåtgärder kopplat till underhåll. Visualisera och kommunicera ert förnyelsebehov på ett tydligt och begripligt sätt.

Nyfiken på att se hur programvaran ser ut? Se vår demo!


Stöd för att följa Svenskt Vattens rekommendationer

Svenskt Vattens publikation P116 innehåller rekommendationer kring vad en strategisk förnyelseplan bör innehålla samt riktlinjer för hur förnyelsearbetet bör utföras. 

GEOSECMA VA Förnyelseplanering innehåller verktyg för att skapa en strategisk förnyelseplan med relevant innehåll baserat på P116. Modulen innehåller även funktionalitet för att ta fram beslutsunderlag för taktiska prioriteringar samt operativa åtgärdsplaner.  


GEOSECMA VA Förnyelseplanering - fördelar 

 • Automatiserade riskanalyser - av enskilda ledningar och hela VA-nätet
 • Identifiera bakomliggande orsaker till förnyelsebehov
 • Proaktivt arbetssätt - förutse problem innan de uppstår
 • Faktabaserade beslut - rätt åtgärd på rätt plats och i rätt tid
 • Visualisera och kommunicera förnyelsebehov till beslutsfattare
 • Utvecklad på Esris världsledande nätsystem Utility Network - ger grunden för smarta VA-nät
GEOSECMA VA Förnyelseplanering riskanalys

Så går ni från ordinarie till strategisk förnyelseplanering

Fundamentet för strategisk förnyelseplanering, och tillhörande analyser, utgörs av digitala kartunderlag med information om er anläggning samt drift- och underhållsdata. Det är först då som ni kan agera proaktivt och fatta kloka beslut kring:

 • var inom anläggningen är sannolikheten för störningar stor?
 • hur ser risk och konsekvens ut för olika ledningssträckor beroende på den infrastruktur som försörjs?
 • hur ser det övergripande förnyelsebehovet ut baserat på förväntade livslängder för ledningar?

Vi hjälper er hela vägen!

Med vårt tjänstepaket får ni hjälp med såväl införandet av GEOSECMA VA Förnyelseplanering i er organisation som att säkerställa att nödvändiga förutsättningar finns på plats. 

Vi erbjuder även utbildning så att er personal kommer igång snabbt och enkelt. 


Vårt tjänstepaket består av

 • Förstudie - analys av era specifika förutsättningar samt validering av befintliga VA-data
 • Installation
 • Migrering av validerade VA-data
 • Driftsättning i enlighet med Svenskt Vattens rekommendationer i P116
 • Utbildning för administratör och användare av modulen
 • Produktionssättning för administratör och användare av modulen

Grundförutsättningar

Vi har sammanställt vilka grundförutsättningar som behövs för modulen VA Förnyelseplanering. Dessutom har vi summerat vår rekommendation kring vilka aktuella och digitaliserade datamängder som behövs för att möjliggöra relevanta analyser och långsiktig strategisk förnyelse.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om hur GEOSECMA VA Förnyelseplanering kan stödja era verksamhetsbehov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Intresseanmälan - GEOSECMA VA Förnyelseplanering

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.