Digitala gaturummet - en del i den smarta staden

Låt oss kliva in i den smarta staden. En stad vars infrastruktur, och människor, är ständigt uppkopplade mot nätet. Här möter vi förarlösa fordon och rörelsestyrda belysningsstolpar. Vi ser skyltar som visar restider i realtid. Vi får tips i mobilen om var vi hittar lediga P-platser. Och när vi sitter på bussen, som halkat efter i tidtabellen, så gör det inte så mycket eftersom smarta trafikstyrningssystem ger bussen automatisk förtur vid trafikljuset. Det kanske känns som en framtidsspaning men arbetet med den smarta staden är redan påbörjad och digitaliseringen pågår för fullt överallt omkring oss.

järnvägsstation karlstad

kt2

Hur långt har din kommun kommit?

Oavsett om ni precis börjat skissa på er vision av det digitala gaturummet i den smarta staden eller har kommit en bit på väg så fungerar GEOSECMA for ArcGIS som lösningen på nutidens, och framtidens, utmaningar! Vi ger våra kunder möjlighet att bygga och förvalta ett digitalt gaturum. Med GEOSECMA for ArcGIS och modulen Gata får ni en framtidssäker verksamhetslösning. En lösning som gör att ni kan ta emot, dela och hålla ihop data, hantera Internet of Things och erbjuda digitala tjänster - helt enkelt utveckla ett attraktivt digitalt gaturum som motsvarar växande förväntningar från invånare, besökare, näringsliv och verksamhet.


Vardagsfrågor på gatuavdelningen

Ni som arbetar inom gaturummet behöver förstås inte bara ett verksamhetssystem som kan möta framtida utmaningar. Redan nu finns behov av kompetensförsörjning, kloka analyser, effektiva arbetsflöden och kontroll över data och kostnader. Några frågor som ni säkert också känner igen är:

 • Hur kan vi undvika återkommande översvämningar?
 • Hur ser vi till att äga vår egen data och också inkluderar extern data med vår egen gatuinformation?  
stad, övergångsställe

Stad Karlstad

Översvämningsproblematik

Det regnar. Igen. Och gatuavdelningen förbereder sig på att ta hand om efterföljande översvämningar. Med vår lösning kan ni arbeta preventivt för att minska problemen med översvämningar. Effekt: färre översvämningar, lägre kostnader och gladare kommuninvånare - kanske även gladare kollegor!

 • Steg 1 - Hämta information om lågpunkter (via kartan) och hårdgjorda ytor (via laserdata som kan importeras från Geodatasamverkan) 
 • Steg 2 - Gör en sannolikhetsanalys (enkel GIS-analys i vår lösning) för att ta reda på var det är mest prioriterat att sätta in preventiva insatser
 • Steg 3 - Utför systematisk rensning av rännstensbrunnar i de mest utsatta områdena

Äga sin egen gatudata

Ibland behöver man hjälp som privatperson. Vi köper tjänster när vi tycker att någon annan har bättre kunskap, eller för att vi inte har tid själva. Samma skäl gäller för gatuavdelningen. Ni kan behöva hjälp för att få in information kring inmätning, tillståndsbedömning eller trafikflödesmätningar. Vad är viktigt att tänka på? Vår, och våra kunders, erfarenhet är att man måste samla extern information och sin egen gatudata på ett och samma ställe. Tack vare att GEOSECMA är ett öppet system så funkar det alldeles utmärkt att landa all data i GEOSECMA. Effekten av det blir två saker. Ni förfogar själva över all verksamhetsdata. Ni har tillgång till kvalitativa underlag för planering och analyser. Finns förresten ytterligare en finess. Vår lösning gör det möjligt för era konsulter att jobba direkt i din miljö. Bra va?

flygfoto, ort, kyrka

Rondell

Portal for ArcGIS tillför nytta för kommunala verksamheter

Portal for ArcGIS innebär nya möjligheter för GEOSECMAs verksamhetssystem, inom såväl kommunalteknik som kart- och planförsörjning, genom att du kan dra nytta av den allt rikare funktionalitet som erbjuds genom ArcGIS!

Med Portal for ArcGIS följer en rad verktyg för att distribuera geografiska data och funktionalitet i enkla fokuserade gränssnitt. Det finns färdiga appar för fältarbete, kommunikation och beslutsunderlag. Nyttan uppstår då man kopplar ihop den enskilda appens möjligheter och integrerar den med GEOSECMA-data.


Portal for ArcGIS - exempel inom gata

Kommunikation

 • ArcGIS StoryMaps för att via en kartberättelse kommunicera medborgarinformation på kommunens hemsida kring gaturummet. Det kan innehålla information om prioriterade vägar för snöröjning, sopning och sandning eller upplysa om planerade infrastrukturprojekt som kommer att förorsaka trafikhinder. Dessutom möjliggör kartberättelsen att man smidigt kan navigera till olika tätorter i kommunen, vilket möjliggör specialanpassad kommunikation för ett särskilt syfte och/eller geografiskt område.

PORTAL for ArcGIS - EXEMPEL INOM GATA

Monitorera er verksamhet

 • ArcGIS Dashboards för att övervaka verksamheten i en visuell nulägesbild, baserat på realtidsdata, med interaktiva webbkartor, diagram, grafer och listor. Använd t.ex. för att:
  • skaffa överblick av vad som pågår inom gatuverksamheten.
  • hantera statistik och analyser, såsom summera längder av vägar samt mängder avseende företeelser på vägnätet.
  • redovisa fördelningen av restliv på kommunala vägar.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om det digitala gaturummet, GEOSECMA Gata och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss så hör vi av oss för planering av upplägg.

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.