Integrera arbetsflöden mellan GEOSECMA och andra system

Tilläggsmodulen GEOSECMA Ledning VA data har ett öppet gränssnitt, vilket möjliggör integrerade arbetsflöden mellan verksamhetssystemet GEOSECMA Ledning VA och andra system. Resultatet blir att data blir tillgängligt i realtid. Dessutom möjliggörs en aktuell gemensam lägesbild baserat på både verksamhetsdata från GEOSECMA och data från integrerade system, eftersom modulen erbjuder ett standardiserat gränssnitt för kommunikation med GEOSECMA Ledning VA.

rinnande kranvatten i dricksglas

Rör som ska grävas ned i marken

Integrera med valfritt ärendehanteringssystem

Har ni ett separat övergripande ärendehanteringssystem, där inkommande felanmälningar registreras, men vill åstadkomma ett helt digitalt ärendeflöde? Tack vare att GEOSECMA Ledning VA data har ett öppet gränssnitt kan verksamhetsmodulen GEOSECMA Ledning VA integreras med valfritt ärendehanteringssystem. Det innebär att när ett ärende skapas i ett fristående ärendehanteringssystem (t.ex. när en abonnent anmäler ett problem till kundtjänst), så kan ni även skapa felanmälan, driftstörning eller åtgärd och arbeta med ärendet i GEOSECMA Ledning VA. När ärendet är åtgärdat så avslutas det i GEOSECMA och samtidigt avslutas ärendet också i ärendehanteringssystemet. Därmed uppnås ett sömlöst och integrerat arbetsflöde genom hela ärendeprocessen inom drift och underhåll.


Integration med ArcGIS-appar

Ett annat tillämpningsområde är att använda modulen GEOSECMA Ledning VA data för att integrera arbetsflöden mellan verksamhetssystemet GEOSECMA Ledning VA och olika ArcGIS-appar. Nyttan uppstår då man kopplar ihop den enskilda appens möjligheter och integrerar den med GEOSECMA-data. Du kan exempelvis genomföra fältarbete (även offline), monitorera och övervaka er verksamhet samt hantera intern och extern kommunikation.


Stad Karlstad

Datafångst i fält och offline-stöd

Med GEOSECMA Ledning VA data och appen ArcGIS Field Maps är det möjligt att ladda ned den ledningsdata, som registrerats i GEOSECMA Ledning VA, lokalt på din mobila enhet. Därefter kan du både titta på, inventera och redigera ditt ledningsdata på ett kvalitetssäkert sätt ute i fält. Även i områden där det saknas mobil täckning. När du är online synkroniseras sedan informationen med databasen i verksamhetssystemet GEOSECMA Ledning VA. Genom att samla in data vid källan minskar risken för felkällor och ger således bättre kvalitet på insamlat data. Resultatet blir aktuell information och inga kopior.

Kommunicera VA-projekt inom kommunen

Ett annat ArcGIS-verktyg är ArcGIS StoryMaps, som är en konfigurerbar webbapplikation för att presentera realtidsdata genom att kombinera kartor med texter, foton och annan media. Genom att använda GEOSECMA Ledning VA data samt StoryMaps kan man exempelvis skapa ett handläggarstöd där pågående VA-projekt på ett enkelt sätt görs tillgängliga för andra delar av den kommunala organisationen. Ett annat exempel på tillämpning kan vara ett samverkansförfarande där alla handlingar inklusive förslag till projekt bäddas in i en kartberättelse för att åstadkomma ett interaktivt och digitalt samverkansförfarande.


Monitorera och kommunicera er verksamhet

Genom att nyttja appen ArcGIS Dashboards kan ni övervaka och följa er VA-verksamhet i en visuell nulägesbild, baserat på realtidsdata, med interaktiva webbkartor, diagram, grafer och listor. Med data från GEOSECMA Ledning VA presenterat i Dashboards kan ni enkelt se hur ledningsnätet mår och hur läget ser ut över tid och plats. På detta sätt kan man sammanställa och presentera ett nuläge och jämföra med tidigare händelser för att identifiera avvikelser eller se nya mönster. När underliggande information i verksamhetssystemet GEOSECMA Ledning VA ändras så uppdateras kartan och vyn automatiskt. Informationen kan presenteras i en webbkarta för politiker och beslutsfattare inför budgetförhandlingar, förnyelseplanering och investeringsbeslut. Eller använd informationsvyerna för att sprida informationen om pågående eller planerade VA-arbete via kommunens hemsida.

Uppföljning och kontroll

Vilka investeringar behöver göras och när och var? Var har vi flest driftstörningar och krävs någon insats i ett visst område? Vilka kostnader kan vi förvänta oss kommande år? För att kunna fatta rätt beslut krävs information av god kvalitet och rätt verktyg för att få fram informationen. Nedan är några exempel på information som kan visas grafiskt och i kombination med kartan tack vare GEOSECMA Ledning VA data och ArcGIS Dashboards:

  • Olika driftstörnings- eller åtgärdstyper fördelat över tid och geografiskt läge - möjliggör uppföljning av årlig kostnad för drift/underhåll och hur den förändras år från år
  • Antal driftstörningar per månad och år, som kan matchas mot organisationens nyckeltal
  • Spolade eller tv-inspekterade dagvattenledningar
  • Var i kommunen det förekommit källaröversvämningar och om antalet förändrats över tid

Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Ledning VA data och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.