Integrera arbetsflöden mellan GEOSECMA och andra system

Tilläggsmodulen GEOSECMA Park och grönytedata har ett öppet gränssnitt, vilket möjliggör integrerade arbetsflöden mellan verksamhetssystemet GEOSECMA Park och grönyta och andra system. Resultatet blir att data blir tillgängligt i realtid. Dessutom möjliggörs en aktuell gemensam lägesbild baserat på både verksamhetsdata från GEOSECMA och data från integrerade system, eftersom modulen erbjuder ett standardiserat gränssnitt för kommunikation med GEOSECMA Park och grönyta.

trädinventering

lekredskap, lekpark, gunga

Integration med ArcGIS-appar

Ett exempel på tillämpningsområde är att använda modulen GEOSECMA Park och grönytedata för att integrera arbetsflöden mellan verksamhetssystemet GEOSECMA Park och grönyta och olika ArcGIS-appar. Nyttan uppstår då man kopplar ihop den enskilda appens möjligheter och integrerar den med GEOSECMA-data. Du kan exempelvis säkerställa ett modernt arbetsflöde för trädinventering enligt svensk standard, monitorera och övervaka er verksamhet inom grön infrastruktur samt hantera kommunikation.


Trädinventering

Det finns flera ArcGIS-appar, som kan användas för att arbeta effektivt med trädinventering. Appen ArcGIS Field Maps är skräddarsydd för fältinventering och medför också att du kan arbeta med trädinventering både online och offline. Med hjälp av ArcGIS Dashboards kan du analysera aktuell statistik från inventeringen kopplat till en karta för att ta rätt beslut gällande trädens framtid. Och genom en kartberättelse i ArcGIS StoryMaps är det enkelt att visualisera och berätta om trädens värde till medborgarna, exempelvis genom att kommunicera kommunens arbete med digital trädplan.

trädinventering

Monitorera och kommunicera er verksamhet

Genom att nyttja appen ArcGIS Dashboards kan ni övervaka och följa er verksamhet inom grönstruktur i en visuell nulägesbild, baserat på realtidsdata, med interaktiva webbkartor, diagram, grafer och listor. Med data från GEOSECMA Park och grönyta presenterat i Dashboards kan ni enkelt se hur er parkverksamhet mår och hur läget ser ut över tid och plats. På detta sätt kan man sammanställa och presentera ett nuläge och jämföra med tidigare händelser för att identifiera avvikelser eller se nya mönster. När underliggande information i verksamhetssystemet GEOSECMA Park och grönyta ändras så uppdateras kartan och vyn automatiskt. Informationen kan presenteras i en webbkarta för beslutsfattare inför budgetförhandlingar eller underhållsplanering. 

Eller använd ArcGIS StoryMaps för att på hemsidan kommunicera via en kartberättelse: 

 • var finns kommunens lekplatser?
 • var finns planeringar med vår- och sommarblommor?
 • var finns hundlatriner med hundbajspåsar?
 • hur sköter vi parker och grönområden?

Uppföljning och kontroll

Vilka investeringar behöver göras och när och var? Vilka kostnader kan vi förvänta oss kommande år? För att kunna fatta rätt beslut krävs information av god kvalitet och rätt verktyg för att få fram informationen. Nedan är några exempel på information som kan visas grafiskt och i kombination med kartan tack vare GEOSECMA Park och grönytedata och ArcGIS Dashboards:

 • Hur ser den övergripande eknonomin ut för underhållsplanen det här och kommande år?
 • Hur ska vi förhålla oss till upphandlingen kring parkskötsel nästa år och vilken budget beräknar vi?
 • När blev en viss lekplats besiktigad och vilka anmärkningar måste prioriteras?
 • Vilka driftsinsatser är aktuella att genomföra denna veckan?
 • Är veckans uppgifter utförda eller behöver något flyttas över till nästa vecka?
 • Har vår entreprenör gjort det som avtalades förra månaden?
 • När blev träden i stadsparken inventerade senast och vilken status hade de vid detta tillfälle?

Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Park och grönytedata och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.