Registerkarta enligt Lantmäteriets standard

Vår modul GEOSECMA - Registerkarte-GML bygger på GEOSECMA Karta och innebär att kommuner kan leverera uppdateringar i den nationella registerkartan enligt Lantmäteriets nya DRK-avtal (DRK = Digital registerkarta). Modulen hanterar kommunikation kring den nationella registerkartan mellan GEOSECMA for ArcGIS och Lantmäteriets system på ett standardiserat sätt helt i enlighet med myndighetens nya format Registerkarte-GML. 

Förutom att Registerkarte-GML medför ett standardiserat sätt att utbyta information mellan kommun och myndighet så innebär det också en rad andra fördelar. Det underlättar tätare kvalitetshöjande uppdateringar av registerkartan och sömlös lagring av data med högre lägesnoggrannhet. Därigenom ökar kvaliteten på registerkartans information.

göteborg villaområde byggnader

sigtuna samhälle

Arbetsflöde GEOSECMA - Lantmäteriets system

Arbetsflödet initieras av att registerkartan behöver uppdateras. För DRK-kommuner innebär det kvalitetsförbättringar i form av uppdatering av noggrannhet. KFF-kommunen har däremot rätt att även skapa nya gränspunkter och gränslinjer för fastigheter, rättigheter och hävd. Dessa uppdateringar av registerkartan sköts i modulen GEOSECMA Karta. Därefter används modulen GEOSECMA – Registerkarte-GML för att paketera uppdaterad registerkarte-information enligt Lantmäteriets leveransbeskrivning och exportera data till Lantmäteriet. Det är dessutom möjligt att ställa in schemalagd import från Lantmäteriets system tillbaka till GEOSECMA enligt önskad frekvens.

DRK-kommun (=Digital registerkarta), KFF-kommun (=Kommunala förrättningsförberedelser).


Bakgrund till ny standard 

Dagens modell för hantering kring registerkartan har inte medgivet ett smidigt informationsutbyte mellan kommun och Lantmäteriet. Synen på officielll registerkarta har också varierat och risken för "flera" original har därför varit stor. Syftet med Lantmäteriets nya DRK-avtal och tillhörande standard är att Lantmäteriet vill uppnå en enhetlig och högre kvalitet i registerkartans innehåll samt standardisera sättet att utbyta information i ett gemensamt format (registerkarte-GML). Lantmäteriet har, tillsammans med Boverket, tagit fram filmen ”Över gränsen” som bland annat visar på vilka konsekvenser det kan få om registerkartans kvalitet inte är tillförlitlig.

Värdet av korrekta fastighetsgränser

Korrekta fastighetsgränser innebär förstås ett värde för hela kommunen men det medför särskilt positiva effekter på detaljplaneprocessen. Inmätning av fastighetsgränser hänger ihop med grundkartan. En korrekt grundkarta och fastighetsindelning är ett viktigt underlag för en kvalitativ detaljplaneprocess och ökar möjligheten att snabbt kunna lämna planbesked. GEOSECMA for ArcGIS är den produkt som klarar av att bistå hela den digitala samhällsbyggnadsprocessen med verktyg och geodata.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA - Registerkarte-GML och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 
.

Jag vill bli kontaktad

gata, villaområde

Genvägar 

Viktiga direktlänkar för dig som använder GEOSECMA:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.