Releaseplan – GEOSECMA for ArcGIS 

På denna sida uppdateras kontinuerligt information om kommande releaser av GEOSECMA for ArcGIS. Vår ambition med denna löpande releaseinformation är att ge dig som GEOSECMA-användare:

 • insyn i vår planerade produktutveckling
 • insyn i vilka uppdateringar som innehåller obligatoriska delar, t.ex. på grund av myndighetsförändringar i regelverk och standarder
 • möjlighet att tidigt planera in uppdateringstillfälle för din organisation

S-GROUP Solutions nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad via RSS när releaseplanen förändras

Med ett så kallat RSS-flöde blir det enkelt att följa när sidor på en webbplats uppdateras. På S-GROUP Solutions webbplats finns två RSS-flöden, dels för våra nyheter och dels för information om GEOSECMA for ArcGIS såsom releaseplan, aktuell release och sidor som presenterar GEOSECMA-moduler. Nedan finns länkar till våra RSS-flöden. Det är även dessa länkar du hänvisar till om du vill aktivera stöd för att prenumerera på RSS-feeds i din webbläsare eller epost-klient.Releaseöversikt 2021

Releaseöversikten ger dig en uppfattning om tidpunkt och innehåll för planerade releaser under 2021. Vår målsättning är att publicera information om planerade releaser under 2022 under oktober.

Preliminär plan som justeras löpande

Vår releaseplan är preliminär och kan komma att justeras, eftersom vi måste förhålla oss till de förändringar som myndigheter genomför. Därför uppdateras denna releaseöversikt löpande under året för att säkerställa att den återger aktuell information.


Detaljerad beskrivning av innehåll i SP 7 presenteras på vår releasehemsida för service pack 7, se Aktuell-release-GEOSECMA_10_7_1

GEOSECMA Fastighet

Innehåll och kundnytta:

 • Anpassning till Lantmäteriets revidering av befintligt ÖFF-format 11.50 (rev1), som träder i kraft den 1 oktober 2021. Den reviderade versionen innehåller vissa förändringar för:
  • Byggnadstyp/Byggnadsändamål
  • Anläggningstyper för belägenhetsadresser
 • Enkelt uttryckt kan man summera det som att Lantmäteriet tar bort byggnadsinformation som är av känslig karaktär och som kan kopplas till militära anläggningar, kärnkraftverk eller andra anläggningar med hög säkerhetsfaktor i samhället.
 • I service pack 8 kommer vi att anonymisera dessa datamängder i GEOSECMA och informationen är inte längre sökbar, eftersom Lantmäteriet tar bort ovanstående datamängder.
 • Alla kommuner med GEOSECMA Fastighet som har version GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 (service pack 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7), samt vår databaspatch för ÖFF 11.50, installerad har redan i nuläget inbyggt stöd även för ÖFF 11.50 (rev1).
 • Det innebär att du kan fortsätta arbeta med fastighetsinformation även i perioden mellan 1 oktober och tills din organisation har uppdaterat till service pack 8.
 • Denna information har redan kommunicerats till våra kunder, se mer information på vår hemsida: OFF_11_50_rev1

Krävs kundförberedelser?

 • Nej

Tillkommande aktiviteter?

 • Nej

GEOSECMA Fastighet

Innehåll och kundnytta:

 • Stöd för Lantmäteriets nya version av direktåtkomsttjänsten ”Samfällighetsförening Direkt” som myndigheten har aviserat ska börja gälla den 7 december 2021.
 • Denna datamängd är viktig under plan- och bygglovsprocessen och används exempelvis i analyser kring Sök grannar och Fastighetsförteckning i syfte att meddela berörda sakägare.
 • Observera – det pågår en dialog mellan Lantmäteriet och leverantörer kring denna myndighetsförändring och vi inväntar fortfarande ytterligare information från myndigheten.

Krävs kundförberedelser?

 • Vår ambition är att tillhandahålla denna myndighetsanpassning som en förenklad databaspatch som våra kunder själva kan installera givet att det är möjligt utifrån att Lantmäteriet förser oss med nödvändiga data.

Tillkommande aktiviteter?

 • Inte känt i dagsläget.

GEOSECMA Fysisk planering

Innehåll och kundnytta:

 • Stöd för digital planbeskrivning i enlighet med Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2020:8).
 • Vår nya funktionalitet för digital planbeskrivning baseras på textredigeringsverktyg, motsvarande Microsoft Word, och kommer möjliggöra att markera innehåll med nyckelord enligt Boverkets riktlinjer samt inkludera georeferenser mellan plankarta och planbeskrivning.
 • Det är obligatoriskt för kommuner att tillämpa dessa nya föreskrifter på planbeskrivningar som hör till detaljplaner, som påbörjas från och med den 1 januari 2022.

Krävs kundförberedelser?

 • Kan tillkomma beroende på hur lösning implementeras i GEOSECMA, men detta är inte fastställt i dagsläget. Uppdateras när vi har ytterligare information.

Tillkommande aktiviteter?

 • Vi kommer att erbjuda projektstöd för att vägleda våra kunder i vad Boverkets nya krav på digital planbeskrivning innebär samt rekommenderat arbetsflöde i GEOSECMA Fysisk planering. Projektstödet vänder sig till planarkitekter eller motsvarande roller som arbetar med detaljplaner.

GEOSECMA Fysisk planering

Innehåll och kundnytta:

 • Följande ny funktionalitet läggs till i modulen:
  • Funktioner för leverans till Lantmäteriets Nationella geodataplattform anpassas till version 2.0 av informationsspecifikation för detaljplan.
  • Sammanställning i programguiden ’Skapa ny plan’ utökas med en bestämmelselista.
  • Mer detaljerad historik lagras genom hela planeringsprocessen.
  • Enhetligt arbetsflöde vid skapande av egenskapsbestämmelser.
  • Stöd för användningsbestämmelse som är tillfällig

Krävs kundförberedelser?

 • Inte känt i dagsläget.

Tillkommande aktiviteter?

 • Inte känt i dagsläget.

GEOSECMA Karta

Innehåll och kundnytta:

 • Följande ny funktionalitet läggs till i modulen:
  • Ny inställning för BAL-leverans ”Utförande organisation” för att möjliggöra leveranser för kommuner som har samarbete inom BAL-området.
  • Justeringar i domänvärde för ”Samhällsfunktion” för enhetlig benämning med Lantmäteriets datamodeller.
  • Stöd för Lantmäteriets nya kontraktrelease för BAL direktåtkomsttjänster – detta stöd finns även tillgängligt i ”September QIP/Rättningspaket för GEOSECMA”. Information har kommunicerats tidigare kring detta, se BAL_september2021

Krävs kundförberedelser?

 • Inte känt i dagsläget.

Tillkommande aktiviteter?

 • Inte känt i dagsläget.

GEOSECMA LVDB

Innehåll och kundnytta:

 • Trafikverket kommer att släppa en ny NVDB-datakatalog (version 6.3.6) i höst. Därför anpassar vi GEOSECMA LVDB och stöd lanseras i service pack 8.
 • Mer information om innehållet i Trafikverkets nya datakatalog, samt eventuellt tillkommande kundförberedelser, kommer att publiceras inom kort.

Krävs kundförberedelser?

 • Kan tillkomma - utredning pågår - vi publicerar mer information inom kort.

Tillkommande aktiviteter?

 • Inte känt i dagsläget.


Långsiktig produktutvecklingsplan

Om det saknas något i releaseplanen så kan det bero på att det istället finns med i vår långsiktiga produktutvecklingsplan, som i dagsläget inte är estimerad till någon specifik release. Vår långsiktiga produktutvecklingsplan innehåller exempelvis kontinuerlig anpassning till nya möjligheter i ArcGIS-plattformen. 


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.