Planera och optimera transporter

Stora delar av den kommunala verksamheten, exempelvis skola, omsorg, renhållning eller räddningstjänst, har behov av att planera och optimera transportsträckor. Man behöver veta den snabbaste och kortaste vägen mellan två punkter. Man behöver veta avstånd och hur lång tid transporter tar. Med GEOSECMA Ruttplanering kan kommunen på ett enkelt sätt effektivisera och spara i planeringstid, personalkostnader, fordonskostnader och därmed även få en positiv inverkan på miljön.

Grundinformationen om vägar och gator hämtas via GEOSECMA LVDB. Genom att kombinera med andra delar av GEOSECMA-familjen, exempelvis kartor, fastighetsdata, befolknings- och adressregister, blir underlaget för planering och beslut ännu bredare och bättre.

lastbilar på väg med bro i bakgrunden

cirkulationsplats flygfoto

Effektivare ruttplanering

Med GEOSECMA Ruttplanering kan kommunen enkelt besvara frågor som:

  • Vilka elever har rätt till skolskjuts inför terminsstart?
  • I vilken ordning ska elever hämtas upp och när behöver de hämtas för att hinna i tid tills skolan börjar?
  • Vilken är bästa möjliga färdväg för sophämtningen och hur många hushåll måste hinnas med per dag?
  • Vilka vägar är tillåtna att använda vid transport av farligt gods?
  • Vilka vårdtagare ska hemtjänsten besöka, hur ofta och var bor de?
  • Vilka trekammar- eller slambrunnar ska VA-avdelningen tömma och vilken är bästa rutt?

Ruttanalys

Modulen består av två huvuddelar; rutt och räckvidd. I ruttdelen beräknas bästa färdväg mellan olika platser med hänsyn tagen till längd, tid, hastighetsbegränsningar och vägarnas egenskaper (exempelvis om de är farbara för tungt lastade fordon eller transporter av farligt gods). Man kan markera start- och slutpunkt, men även delmål, genom att klicka i kartan och resultatet presenteras direkt i kartbilden tillsammans med en beskrivning av färdväg.

Räckviddsanalys

Räckviddsdelen används för analyser och beräkningar av olika slag, exempelvis för att fastställa områden och ytor som visar hur långt man kommer på en viss tid. Räckviddsanalys ger viktig information för bland annat skolan som lättare kan avgöra upptagningsområden och vilka elever som har rätt till skolskjuts. Andra exempel på användning kan vara planering av insatser för räddningstjänsten eller vid framtagning av zoner för kollektivtrafiken.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Ruttplanering och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

gata, villaområde

Genvägar

Viktiga direktlänkar för dig som använder GEOSECMA:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.