Ny version - GEOSECMA for ArcGIS 10.5.1 SP5

Nu finns service pack 5 tillgänglig för beställning. Detta service pack innehåller helt ny funktionalitet i GEOSECMA:s stöd för tjänstebaserat datautbyte kring BAL samt anpassning till flera myndighetsförändringar. Myndighetsanpassningarna avser modulerna Fastighet, LVDB samt Registerkarte-GML. Nedan presenteras innehåll samt information om nödvändiga förberedelser vid uppdatering. Beställning av uppdatering görs av den som är systemansvarig i din organisation.

Ny version GEOSECMA for ArcGIS 10.5.1 SP5

Releasens innehåll

Viktig information att ta del av före uppdatering

  • Checklista vid uppdatering - gäller kunder med BAL, Fastighet, LVDB och Registerkarte-GML 
  • (OBS - NOTERA ATT CHECKLISTANS INFO ANG. FÖRBEREDELSER REGISTERKARTE-GML UPPDATERATS DEN 13/5)
  • Systemkrav

GEOSECMA BAL - nu komplett med lägenhet och bristinformation

GEOSECMA Karta och dess BAL-funktionalitet har kompletterats med stöd för att hantera lägenhetsinformation och så kallad Brist-information via Lantmäteriets tjänstebaserade datautbyte kring BAL. Det betyder att GEOSECMA Karta nu stödjer BAL-hanteringen fullt ut.

flygfoto, ort, kyrka

Projektstöd - Kom igång med BAL

Lantmäteriet ställer krav på er som kommun att sätta upp testmiljö och därefter genomföra testfall enligt deras instruktioner. Först efter godkännande från Lantmäteriets sida är det möjligt att börja använda tjänstebaserad uppdatering via BAL. Denna godkännandeprocess gäller för både byggnads-, adress- och lägenhetsinformation. Vi rekommenderar att ni tar hjälp av oss och vårt projektstöd för att komma igång med BAL. På så sätt kan vi hjälpa er hela vägen från inledande rådgivning till att komma igång med Lantmäteriets testfall och slutligen implementation av skarp drift.

Läs mer och intresseanmälan för projektstöd

Bodens kommun - erfarenhet från införandet av BAL

Bodens kommun är i skarp drift och använder tjänstebaserat datautbyte kring BAL. Vi har intervjuat dem för att ta del av deras tankar och erfarenheter kring implementationen av BAL, grunddatakvalitet och testprocessen med Lantmäteriet.

Läs mer


GEOSECMA LVDB - ny datakatalog

Den 8 maj träder Trafikverkets nya datakatalog för NVDB i kraft. Förändringarna i katalogen berör dataprodukterna huvudled, stopplikt, väjningsplikt, antal körfält, farthinder, svängmöjlighet, framkomlighet för vissa fordonskombinationer samt vändmöjlighet. Denna version innehåller anpassning av modulen LVDB till myndighetsförändringen. 

Mer information om Trafikverkets nya datakatalog

flygfoto stockholm väg bil cykel

GEOSECMA Fastighet - Lantmäteriets nya autentiseringslösning

Denna version innehåller komplett stöd för Lantmäteriets nya autentiseringslösning för geodatatjänster/direktåtkomsttjänster samt myndighetens nya API-portal. Den nya lösningen för behörighetshantering vid nyttjande av Lantmäteriets direktåtkomstjänster innebär att Lantmäteriet går från en lösning med användarnamn och lösenord till en nyckelbaserad autentisering (OAuth2). Det nya förfarandet innebär en högre säkerhet för deras tjänster. Lantmäteriets nuvarande autentiseringslösning fasas ut i januari 2020, vilket innebär att båda lösningarna fungerar parallellt fram tills dess.

GEOSECMA Registerkarte-GML - nytt datautbytesformat

Modulen GEOSECMA Registerkarte-GML hanterar kommunikation kring den nationella registerkartan mellan GEOSECMA for ArcGIS och Lantmäteriets system på ett standardiserat sätt i enlighet med myndighetens format Registerkarte-GML (RKGML). Vid årsskiftet 2019/2020 utgår Lantmäteriets stöd för filformatet RKGML-version 1.0. Vi släpper redan i detta service pack stöd för det nya filformatet version 2.0.

Läs mer om GEOSECMA Registerkarte-GML


Beställ service pack 5

Det är systemansvarig i din organisation som beställer uppdateringen. I beställningsformuläret anges om man vill beställa service pack 5 samt om man önskar boka installationshjälp.

Till beställningsformulär

Ny version GEOSECMA for ArcGIS 10.5.1 SP5

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.