Bakgrundskontroll före ny föreskrift – all information i systemet

Vad gäller på platsen idag? Behöver någon tidigare föreskrift upphävas? Fler än en föreskrift på samma ställe innebär ju som bekant att bägge blir ogiltiga. I många IT-system för hantering av föreskrifter innebär denna första del av arbetsprocessen en tidskrävande inhämtning av information från flera ställen.

Med GEOSECMA Trafik har du istället tillgång till komplett nödvändig information inifrån systemet. Förutom era egna föreskrifter så kan du även titta på motsvarande information från Trafikverket, Transportstyrelsen och Länsstyrelsen. Det innebär minskad tid för dig som handläggare att ta fram relevant bakgrundsinformation.

Kartvy i GEOSECMA Trafik

Konstruera föreskrift – enkelt och snabbt för både nya och erfarna LTF-handläggare 

Vi vet att kommuners behov ser olika ut. Vissa har flera LTF-handläggare eller trafikingenjörer som jobbar heltid med att skapa föreskrifter medan andra kommuner skapar föreskrifter mer sällan. Vårt system fungerar precis lika bra för båda varianterna. Oavsett vem användaren är så blir effekten ett enklare och snabbare arbetsflöde.

Personligt anpassad översiktsbild

Systemets inbyggda Dashboard, som enkelt anpassas för att visa det du önskar, ger dig en tydlig och snabb översiktsbild. Du kan se pågående och beslutade föreskrifter, söka fram det du letar efter och informationen är enkel att överblicka tack vare grafer och tabeller. Via Dashboard skapar du en ny föreskrift utifrån en standardmall, sparad favorit eller genom att kopiera en befintlig.

Hjälpverktyg förenklar

Smarta verktyg hjälper dig och gör arbetet smidigare. Gatunamn hämtas automatiskt från kartan när du skapar föreskriften. Konstruktionsverktyg navigerar dig i att snabbt mäta rätt. Stöd för snappning och specifika verktyg för att skapa föreskrifter kring korsningar. Favoritmallar säkerställer att föreskrifter definieras enhetligt. Föreskrifter som återkommer ofta hanteras också som en favorit – all information är då redan ifylld och du ändrar enbart geografiska läget.


Se demo 

Vi visar hur du skapar en trafikföreskrift i GEOSECMA Trafik, samt validerar och publicerar till STFS.


Garanterat rättssäkra föreskrifter 

Trafikföreskrifter är ett område som omges av många lagar och regler och det medför ett stort ansvar. Med GEOSECMA Trafik kan du känna dig trygg i det ansvaret. 

Systemet guidar dig automatiskt i meningsuppbyggnaden av föreskriften. Du ser hela tiden hur lagtexten byggs upp och du kan endast välja vad som är förenligt med gällande regelverk. Och har du missat att fylla i någon information så uppmärksammar systemet dig på detta. Det kan helt enkelt inte bli fel! Resultatet blir juridiskt korrekta föreskrifter.


Stöder remisshantering och säkerställer spårbarhet

Du har stöd för hela ärendekedjan inifrån systemet. Det innebär möjlighet att föra interna anteckningar i ärendet och koppla annan information till föreskriften (t.ex. grävtillstånd eller trafikanordningsplan). Det underlättar din egen kontroll men även vid överlämning till kollega.

Du har också inbyggt stöd för intern och extern remisshantering – kanske behöver polis, fastighetsägare eller räddningstjänsten involveras före beslut kan tas. Med automatiskt meddelandestöd vet du direkt när det finns ny information att ta ställning till. Och för remissinstansen är det enkelt att förstå vad remissen gäller, vad man förväntas svara på och när svar senast ska skickas.

Effekten blir:

 • snabbare remissförfarande
 • ordning och reda
 • digital spårbarhet i ärendet, vilket är viktigt om föreskriften senare skulle bli ifrågasatt 

Minskad tid till publicering i STFS

Ett viktigt önskemål från svenska kommuner har varit ett förenklat arbetsflöde kring validering och publicering av föreskriften till Transportstyrelsens STFS (Svensk trafikföreskriftssamling). 

Du behöver därför inte lämna vårt system för att gå till myndighetens separata desktop-lösning, eftersom även validering och publicering hanteras helt och hållet inifrån GEOSECMA Trafik! Resultatet blir kortare tid från skapande av föreskrift till dess att den träder ikraft.


Interaktion med kartan och geografiska analyser skapar mervärde

Vår lösning stödjer alla typer av karttjänster och du väljer själv om du exempelvis vill ha primärkartan eller ortofoto som bakgrund. Föreskriften får automatiskt en vägnätsanknytning tack vare kopplingen till GEOSECMA LVDB och er aktuella lokala vägdatabas. Det garanterar inte bara föreskrifter med god geografisk kvalitet, utan möjliggör även värdefulla analyser som är viktiga i kommunal verksamhet. Några exempel:

 • Få fram alla ”30-vägar vid skola” för att säkerställa säkra skolvägar.
 • Få fram kommunala vägar med högre hastighet än 50 km/h för krav på TMA-skydd (tungt skydd).
 • Säkerställa att det finns gratis korttidsparkeringar i anslutning till butikers närområde i stadskärnan för att därefter kunna presentera informationen kommunens hemsida.
 • Kommunicera alla handikapparkeringar för att säkerställa tillgänglighet och informera allmänheten.
 • Ta fram alla stopp- och väjningsplikter inför ommålning av vägmarkeringar.

Värdefulla effekter för dig som LTF-handläggare:

 • Automatiserat stöd för att skapa föreskrifter enligt gällande regelverk.
 • Enkelt och snabbt arbetsflöde där du ser hur föreskriften och lagtexten byggs upp.
 • Om du har uppdrag i flera kommuner, byt enkelt mellan kommuner utan att logga ut.
 • Om ni är flera kollegor kan ni dela på gemensamma favoriter (mallar för föreskrifter).
 • Sammanhängande arbetsflöde där alla arbetsmoment kan hanteras inifrån systemet.
 • Möjligt att göra geografiska analyser.
 • Interaktion med kartan.
 • Stöd för intern och extern remisshantering.

Värdefulla effekter för dig som GIS-samordnare:

 • Produkten följer EU-direktivet för Web Content Accessibility Guidelines (WCAG – Webbtillgänglighetsdirektivet).
 • Produkten kommunicerar/krypterar information på ett säkert sätt samt är designad för att motstå säkerhetsangrepp.
 • Minskad tid för administration av produkten tack vare att trafikföreskrifter automatiskt knyts till aktuellt vägnät via kopplingen till GEOSECMA LVDB och möjligheten att använda redan publicerade kartor och vägnät.
 • Vid uppdatering till nya versioner av GEOSECMA for ArcGIS kommer produkten i många fall vara möjlig att använda även under uppdatering, vilket förenklar för både systemansvarig och slutanvändare.

GEOSECMA Trafik - del i det digitala gaturummet

Vi ger dig verktyg för att skapa och förvalta ett digitalt gaturum, där de olika delarna fungerar tillsammans. En framtidssäker verksamhetslösning som gör det möjligt att ta emot, dela och hålla ihop data, hantera Internet of Things och erbjuda digitala tjänster.

Med GEOSECMA for ArcGIS kan du åstadkomma en sammanhängande helhetslösning för hela gaturummet: vägnät, belysning, trafikföreskrifter, vägmärken, beläggningshantering, sopning, sandning, snöröjning och grävtillstånd.

Länktips:
hus och bilar sett ovanifrån

VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Trafik och hur vår lösning kan stödja dina verksamhetsbehov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort. 

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.