Kontroll över kommunens vägmärken

Transportstyrelsens vägmärkesförordning är utgångspunkten för hur landets vägmärken ska se ut, medan ansvaret för att sätta upp och underhålla dem delas mellan olika parter i Sverige. Kommunen är en av dessa aktörer. Och med det ansvaret följer förstås ett behov av en smidig hantering av vägmärken:

 • Var ska nya skyltar sättas upp? 
 • Vilka skyltar behöver repareras och när? 
 • Hur många är de? 
 • Var finns skyltarna? 
 • Vad är kostnaden?
vägskylt med trafik i bakgrunden

vägskyltar på portal

Anpassat för olika behov

Vi har utvecklat GEOSECMA Vägmärke för att tillgodose att kommuner arbetar och är organiserade på olika sätt. Produkten kan därför köpas som separat modul för att hantera administration av vägmärken. Kanske har ni valt att inkludera vägmärken som en del av er gatuverksamhet. Då rekommenderar vi er att kombinera GEOSECMA Vägmärke med GEOSECMA LVDB och GEOSECMA Gata för att få all information, om både vägmärken och gaturummet, i samma databas. Poängen är, att oavsett önskemål och behov, så innebär GEOSECMA att ni själva väljer utifrån ambition och organisation. Det går bra att jobba avgränsat med bara vägmärken, men vi erbjuder också en lösning för er som vill spara tid och pengar genom effektivare samarbeten. 


Skötsel, planering och underhåll

Med GEOSECMA Vägmärke underlättas kommunens skötsel av vägmärken. Systemet förenklar planering och underhåll av vägmärken, fästen eller portaler. Det finns även stöd för att budgetera eller summera alla objekt som behöver bytas inom en viss period. Med hjälp av programmets symbolbibliotek kan registrerade objekt visualiseras på kartan. Och därmed får användaren en god överblick av svaren på alla frågorna som nämndes inledningsvis.

Inventeringsbehov och offline-stöd

Arbetar ni med inventering av kommunens vägmärken för att få kontroll på stolpars och skyltars skick och deras geografiska läge? Genomförs fältarbete vid platser där internetanslutning saknas? Då rekommenderar vi också produkten GEOSECMA Vägmärkesdata, som innebär ett standardiserat gränssnitt för kommunikation mellan GEOSECMA Vägmärke och andra system. Tilläggsmodulen kan till exempel användas för integrerade arbetsflöden mellan verksamhetssystemet GEOSECMA Vägmärke och ArcGIS-applikationen ArcGIS Field Maps, som är en utmärkt app för att samla in och redigera data i fält.


Koppla ihop vägmärke med väglänk

Modulen stödjer att vägmärkesinformation kan kopplas till en specifik väglänk (via GEOSECMA LVDB) och att systemet automatiskt kopplar ihop markerade vägmärkespunkter med korrekt gatusträcka. Detta innebär fördelar som:

 • Identifiering av var olika vägmärken (inklusive information om typer/tillverkare/reflexmaterial/riktning/ålder) är lokaliserade så att kommande underhållsbehov kan planeras och analyseras.
 • Bättre underlag vid upphandling eller kontroll av utfört arbete för kommuner som använder entreprenörer för drift och underhåll.
lastbilstrafik på väg

Rondell

Portal for ArcGIS tillför nytta för kommunala verksamheter

Portal for ArcGIS innebär nya möjligheter för GEOSECMAs verksamhetssystem, inom såväl kommunalteknik som kart- och planförsörjning, genom att du kan dra nytta av den allt rikare funktionalitet som erbjuds genom ArcGIS!

Med Portal for ArcGIS följer en rad verktyg för att distribuera geografiska data och funktionalitet i enkla fokuserade gränssnitt. Det finns färdiga appar för fältarbete, kommunikation och beslutsunderlag. Nyttan uppstår då man kopplar ihop den enskilda appens möjligheter och integrerar den med GEOSECMA-data.


Portal for ArcGIS - Exempel inom vägmärken

Datafångst i fält

 • ArcGIS Field Maps för att ladda ned er vägmärkesdata på mobil enhet för att sedan kunna titta på, inventera och redigera vägmärkesdata på ett kvalitetssäkrat sätt offline i fält. Kräver tilläggsmodul GEOSECMA Vägmärkesdata.

Kommunikation

 • ArcGIS StoryMaps för att skapa kartberättelser som kan publiceras på kommunens hemsida för att informera medborgarna om vägmärken som rapporterats in som skadade samt pågående vägmärkesunderhåll.
 • ArcGIS Dashboards för att kommunicera till politiker status på utfört underhåll samt kommande underhållsbehov.

Portal for ArcGIS - exempel inom vägmärken

Monitorera er verksamhet

 • ArcGIS Dashboards för att övervaka verksamheten i en visuell nulägesbild, baserat på realtidsdata, med interaktiva webbkartor, diagram, grafer och listor. Använd t.ex. för att:
  • presentera nuvarande status.
  • visa pågående hanteringar och var de sker så att denna information kan samutnyttjas inom verksamheten för andra uppföljningsåtgärder.
  • skapa överblick efter utförd inventering kring åtgärder som behövs för att byta ut skyltar eller stolpar.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Vägmärke och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

gata, villaområde

Genvägar 

Viktiga direktlänkar för dig som använder GEOSECMA:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.