Utmaningar för en kommun

I mer än trettio år har vi på S-GROUP Solutions arbetat med att utveckla effektiva IT-stöd för offentliga verksamheter. Aldrig har utmaningarna för Sveriges kommuner varit större än nu.

  • Urbaniseringen blir allt tydligare, vilket ger förändrade förutsättningar både för städer som växer och kommuner som krymper.
  • Samtidigt ökar invånarnas och andra intressenters krav på god service genom snabb och tillgänglig digital information.
  • Internet of things (IoT) påverkar redan vårt privatliv och kan också användas för att förbättra och effektivisera offentlig verksamhet.


kp1

LVDB, NVDB, vägnät

Digitala informationsprocesser

Dessa kommunala utmaningar leder till ökade krav på digitala informationsprocesser och effektivt användande av IT inom alla verksamhetsområden. 

Men hur gör man för att få det att fungera i verkligheten? Det är här vi på S-GROUP Solutions kommer in i bilden med det vi kallar kommungeografisk samarbetsplattform.


Vad innebär kommungeografisk samarbetsplattform?

Med det geografiska läget och kartan som gemensamma nämnare kan vi knyta samman alla kunskapsområden i den kommunala världen till en kommungeografisk samarbetsplattform. 

Det kan liknas vid ett intranät där all information som rör kommunens verksamhet samlas. Dels kommunens egna data: vägnät, fastighetsdata, detaljplaner, ledningsnät och all annan information från verksamheten. Men också statistik, prognoser och annan omvärldsinformation som ger bättre underlag för kommunens strategiska beslut.

kt1

Nyttan med kommungeografisk samarbetsplattform

Genom att samla all geografisk information på en plats i organisationen och lagra den enligt en gemensam standard får du följande effekter:

  • Enhetlig plattform – konsolidering av övergripande system och verksamhetssystem.
  • Tillgänglig information – inte lagrad i stuprör och specifika format utan läsbar och nåbar för alla.


  • Enkelt att hitta – oavsett om det handlar om egen data, öppen data eller myndighetsdata.
  • Sömlöst flöde – från kraftfulla analyser i desktop, till webb för många samt mobil tillämpning för de som arbetar i fält.
  • Aktuell information – inga kopior.
  • Digitalt flöde – samarbete mellan kommunens avdelningar kontakten med medborgare förenklas.

Så byggs kommungeografisk samarbetsplattform

Med GEOSECMA, ArcGIS kommunlicens och medlemskap i Geodatasamverkan har din kommun de nödvändiga delarna för att utveckla en kommungeografisk samarbetsplattform. 

GEOSECMA är ett moduluppbyggt system. Med de övergripande kärnmodulerna kan vägnät, fastighetsinformation, befolkningsstatistik och integration med ärendehanteringssystem hanteras. 

Koppla ihop kommunens verksamheter

Därtill finns verksamhetsmoduler som har specifik funktionalitet som stödjer arbetsflöden inom karta/detaljplan, gaturummet, VA-verksamhet och GIS-samordning. Med GEOSECMA kan verksamheter kopplas ihop och grunddata hanteras på ett strukturerat sätt. Med vårt modultänkande kan ni gå stegvis och anpassa utvecklingen utifrån just era behov och budgetramar. Alla våra system är utvecklade för att fungera gränslöst tillsammans. Systemet växer hela tiden med uppgiften, oavsett från vilket håll det byggs.


Se vår film

Enkelt uttryckt består en kommuns arbete av två delar: Å ena sidan att skapa förutsättningar för skatteintäkter - och därigenom kunna fortsätta utvecklas. Å andra sidan att ha kontroll på utgifterna och ständigt bli bättre på att hushålla med de gemensamma resurserna. Det handlar om plus och minus. Och båda sidor är lika viktiga. 

Se för vår film där vi berättar mer om Kommungeografisk samarbetsplattform.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA for ArcGIS och hur din kommun kan utveckla en kommungeografisk samarbetsplattform? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.