FÅ STÖRST EFFEKT FÖR PENGARNA

Vi ger dig IT-stöd som verktyg för att skapa en hållbar och attraktiv stad. S-GROUP Solutions har lång erfarenhet av att bidra till samverkan och stöd för verksamhetsutveckling inom kommunalteknik.

Våra lösningar hjälper dig att:

  • prioritera utifrån begränsade resurser    
  • erbjuda bästa möjliga service till medborgarna    

Med GEOSECMA kan våra kunder utveckla kommunalteknisk infrastruktur med hög kvalitet: effektiv VA-verksamhet, bra vägar och gator, trafiksäkerhet, välskötta grönområden och god kontroll av trygg belysning i parker och på gator.

kt1

kt2

FRAMTIDSSÄKRAD LÖSNING

Våra produkter har kontinuerligt utvecklats tillsammans med våra kunder sedan starten för mer än 20 år sedan. De följer myndigheters regelverk och standarder och utgör, då som nu, marknadens modernaste hjälpmedel.

Med GEOSECMA kan du tryggt möta digitaliseringens utmaningar. All information är tillgänglig digitalt. Du kan analysera stora mängder data. Du kan arbeta på ett modernt sätt.

GEOSECMA digitaliserar, förenklar och effektiviserar kommunalteknisk verksamhet. Det innebär att du kan dokumentera, hantera mängder, förvalta och planera din verksamhet.


BÄTTRE SERVICE GENOM SAMARBETE OCH INTEGRATION

Våra lösningar möjliggör samverkan internt och med externa aktörer för drift och skötsel.

GEOSECMA är ett öppet system. Det betyder att extern information kan integreras, t.ex. från befolkningsregister eller debiterings- och ärendehanteringssystem.

Resultatet blir att information kan sampresenteras och analyseras i en gemensam lägesbild när samordningsbehov uppstår.

kt3

VERKSAMHETSSYSTEM FÖR GRÅ INFRASTRUKTUR

Vi ger dig verktyg för att skapa ett digitalt gaturum, och en grå infrastruktur, där de olika delarna fungerar tillsammans.

Med GEOSECMA for ArcGIS kan du åstadkomma en sammanhängande helhetslösning för hela gaturummet: vägnät, belysning, trafikföreskrifter, vägmärken, beläggningshantering, sopning, sandning, snöröjning och grävtillstånd.


VERKSAMHETSSYSTEM FÖR BLÅ INFRASTRUKTUR

Vi erbjuder IT-stöd som gör att VA-organisationer kan hantera såväl dagliga arbetssysslor som långsiktig planering för den så kallade blåa infrastrukturen. Det ger dig bättre förutsättningar för smarta analyser och beslut.

Våra VA-kunder får verktyg för att skapa ett väldokumenterat ledningsnät, bedriva effektiv drift och underhåll, förnyelseplanering och uppföljning. Med GEOSECMA Ledning VA är du rustad att möta klimatförändringar, digitalisering och urbanisering.

LÄS MER OM GEOSECMA MODULER FÖR VA


VERKSAMHETSSYSTEM FÖR GRÖN INFRASTRUKTUR

Vi har verktygen för ett komplett verksamhetstöd avseende kommunens gröna infrastruktur. Det innebär att ni får IT-stöd för att hantera dokumentation, anmärkningar och åtgärder, lekplatsbesiktning och trädinventering.

Därigenom får våra kunder förutsättningarna för digitala skötselplaner, kontroll över mängder och antal, korrekt överblick inför kostnadsplanering och entreprenad samt säkra lekplatser och trädmiljöer.

LÄS MER OM GEOSECMA MODULER FÖR PARK


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.