Kundreportage Sölvesborg

Sölvesborg - Första stegen mot en digitaliserad parkenhet

Varje år anländer 35.000 festivalbesökare till Sölvesborg för att lyssna på världens bästa hårdrock. I år satte Iron Maiden nästan Ryssberget i gungning när deras Fear of the dark exploderade ut över Listerlandets sommarvarma hällar. Och även om Bruce Dickinson i texten uttrycker en rädsla för mörkret när han går genom skuggkastande parker, så är den musikaliska bilden långt ifrån verklighetens gröna Sölvesborg.

Läs hela reportaget här...


Stockholm Vatten och Avfall - Vilka effekter har digitaliseringen på en av Sveriges största VA-organisationer

Varje dag producerar Stockholm Vatten och Avfall dricksvatten till över en miljon invånare, samt tar hand om och renar det använda avloppsvattnet. Inflyttningstakten till Stockholm motsvarar två fullastade bussar om dagen. Alla behöver ha tillgång till rent dricksvatten, fungerande avlopp och miljömässig avfallshantering. Det ställer höga krav på utveckling och infrastruktur. Stockholm Vatten och Avfalls verksamhet är en förutsättning för regionens tillväxt.

Läs hela reportaget här...

Kundreportage Stockholm vatten och avfall

Boden Kundreportage

Boden - Erfarenheter från införandet av BAL

Människor upplever ju avstånd väldigt olika men för att skapa sig en bra bild över sitt läge kan man behöva en noggrann och uppdaterad karta. Vi fick chansen att prata med Robert Johansson på Bodens kommun där man precis infört BAL, tjänstebaserad uppdatering av byggnader, adresser och lägenheter.

Läs mer om införandet av BAL i Boden...


Höganäs - Den lilla kommunen, med stora ambitioner

Höganäs kommun, ett typexempel på ett kustsamhälle som historiskt omvandlats från den småskaliga fiske och jordbruksnäringen, till gruvort och senare industristad med blomstrande företagsamhet. Men resan har inte stannat där. De senaste femton åren så har Höganäs kommun aktivt satsat på att digitalisera sin kommunala verksamhet. Arbetet har präglats av nyfikenhet och en pionjäranda, vilket idag har format dem till en av de kommuner som ligger långt fram inom digitalisering.

Läs om hur Höganäs kommun formar den digitala staden...(pdf)

Kundreportage Höganäs

Kundreportage Helsingborg

Helsingborg - GEOSECMA förenklar och effektiviserar

Läs om vilka effekter Helsingborgs stad har uppnått genom tjänstebaserad uppdatering av byggnader och adresser, mellan dem och Lantmäteriet. I grunden har det inneburit en möjlighet att optimera arbetsflöden, förbättra kvalité och bygga bort komplexitet i datahantering. Men Helsingborg ser också vinster i att deras inmätningsresurser själva kan mata in data, som sedan skickas direkt till Lantmäteriet.


Trafikverket - Tjänstebaserad uppdatering av vägdata effektiviserar

Trafikverket hanterade över 7000 leveranser på förändringar i vårt svenska vägnät under förra året. Detta inkluderar all data ifrån näringsliv, kommun, Lantmäteri samt flera andra aktörer. Bryter man ut de kommunala leveranserna så står de för cirka hälften av alla leveranser. Men när nu digitaliseringen börjar forma nya möjligheter och skapa värden i samhället, hur skulle detta kunna påverka dialogen mellan kommun och Trafikverket?

Trafikverket

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.