SUPPORTHJÄLP VID DIN ARBETSPLATS

Vi kan lösa ditt supportärende via skärmdelning. Du visar problemet på din datorskärm, som vi samtidigt ser. Vi får bättre förståelse för ditt problem och vi kan visa dig lösningen direkt. Vid skärmdelning använder vi programmet TeamViewer. 

Starta TeamViewer här.


Aktuell info - Tips från supporten

30 april - Åtgärd för störningar som påverkat GEOSECMA LVDB

Den 22 april identifierade vi att förändringar, avseende kommunikationen mellan GEOSECMA LVDB och Trafikverkets tjänster för datautbyte, resulterade i störningar för våra kunder med GEOSECMA LVDB. Den 30 april skickade vi ut information om lösning till samtliga kunder med GEOSECMA LVDB, läs mejl här

Lantmäteriet informerar: Nytt certifikat för geodatatjänster

Lantmäteriet har gått ut med information om att deras geodatatjänster/API-portal kan påverkas av ett certifikatbyte hos Telia, som börja gälla från den 29 mars 2021. Detta berör myndighetens geodatatjänster, både WMS-tjänsterna och direktåtkomsttjänsterna, samt services.lantmateriet.se som används för tjänstebaserad uppdatering. Vi vill förtydliga att du som använder GEOSECMA for ArcGIS inte berörs av detta. Anledningen är att vår programvara är kompatibel med de nya certifikaten från Telia.

Lantmäteriet släppt ny version (3.0.0) av Lantmäteriets Direktåtkomsttjänst “Inskrivning Direkt” i mars 2021 – vad betyder det för dig som har GEOSECMA Fastighet?

Nyligen släppte Lantmäteriet en ny version av sin Direktåtkomsttjänst Inskrivning Direkt. Förändringarna i Lantmäteriets nya version av Inskrivning Direkt innehåller förändringar för ägarinformation och vissa attribut byter namn eller tas bort. Tidigare version av Inskrivning Direkt fungerar dock fortfarande och kommer fortsätta att fungera fram tills årsskiftet enligt vår information från myndigheten. I maj blir vår anpassning av GEOSECMA Fastighet tillgänglig via GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 service pack 7 som kommer innehålla stöd för detta. På så sätt har ni cirka ett halvår på er att uppdatera GEOSECMA.

För dig som använder Webbapplikationen för att hämta NVDB-data

Trafikverket har publicerat information om att nuvarande lösning för att logga in i NVDBs webbapplikation inte uppfyller säkerhetskraven. Mer info finns på NVDBs hemsida, se här.

ArcGIS Online blir säkrare

Från den 8 december kommer ArcGIS Online enbart att stödja krypterade anslutningar (HTTPS), vilket innebär att stöd för okrypterade http-protokoll tas bort. Om din organisation har ArcGIS Online rekommenderas därför att ni ser över era säkerhetsinställningar. Här finns mer information om vad detta innebär och hur du går tillväga. Om du har ytterligare frågor efter att ha tagit del av den länkade informationen, vänligen kontakta Esri support. 


NÄR OCH HUR NÅR DU OSS?

Du kan kontakta vår supportpersonal helgfria vardagar kl. 08.00-17.00. Vi kan ge dig snabbare och bättre support om du beskriver ditt problem så utförligt som möjligt, vad du gjorde när det uppstod eller vad du egentligen tänkte utföra. Komplettera gärna med kopia på felmeddelande, felutskrifter, loggar etc.

Support

VI GER SUPPORT PÅ GEOSECMA

Du som kund har rätt till användningssupport under förutsättning att du har ett gällande supportavtal eller ett annat avtal där support ingår. Med användningssupport avses stöd i användning av – och felsökning – i våra produkter. 

Alla som jobbar på supporten är inte experter på allt, men kompetensen finns inom nära räckhåll. Supporten har även hjälp av utvecklarna som sitter vägg i vägg och  leveransavdelningen som har kunskap om hur ni som är kunder använder programmen.


SUPPORTHJÄLP VID DIN ARBETSPLATS

Vi kan lösa ditt supportärende via skärmdelning. Du visar problemet på din datorskärm, som vi samtidigt ser. Vi får bättre förståelse för ditt problem och vi kan visa dig lösningen direkt. Vid skärmdelning använder vi programmet TeamViewer. 

Starta TeamViewer här.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.