Supporthjälp vid din arbetsplats

Vi kan lösa ditt supportärende via skärmdelning. Du visar problemet på din datorskärm, som vi samtidigt ser. Vi får bättre förståelse för ditt problem och vi kan visa dig lösningen direkt. Vid skärmdelning använder vi programmet TeamViewer. 

Ladda ned TeamViewer här.


Mina Sidor - tillfälligt ur funktion

För tillfället fungerar dessvärre inte kundportalen "Mina Sidor" där du vanligtvis hittar information om supportärenden, rättningar i nya GEOSECMA-versioner samt har möjlighet att lämna önskemål om produktutveckling. Vi arbetar på en lösning och återkommer med ny information när sådan finns.


Aktuell info - Tips från supporten

15 oktober påbörjas Trafikverkets ajourhållningsstopp av GCM-vägtyp

Myndigheten informerar om att man kommer införa ajourhållningsstopp för cykel- och gångnät under hela november, vilket medför att 15 oktober är sista dag för leveranser av cykel- och gångnät.Läs mer här vad det innebär

Nytt rättningspaket/QIP - September 

Nu finns en ny QIP/Rättningspaket tillgängligt för beställning. Mer information om innehållet/rättningar i GEOSECMA for ArcGIS som ingår samt beställning görs på vår hemsida Rättningar.

Den 1 oktober tar Lantmäteriet bort GSD-Fastighetskartan

Vi hjälper din organisation att säkerställa import av Lantmäteriets nya dataprodukter till GEOSECMA for ArcGIS samt kombinera dessa dataprodukter till en karttjänst, som kan nyttjas för fastighetsrelaterade analyser. Läs mer här

Lantmäteriet genomför förändringar i BAL fr.om. 28 september

Läs här om vad det innebär för dig som arbetar med BAL i GEOSECMA Karta.

Lantmäteriet byter adress för Registerkarte-GML fr.o.m. 15 september

Läs här vad det innebär för dig som har modulen GEOSECMA - Registerkarte-GML.

Utbyte av detaljplaner enligt Boverkets nya regelverk

Befintlig SIS-standard är inte kompatibel med Boverkets nya regler för detaljplaner. Läs mer här vad det innebär för er som har behov av att utbyta detaljplaner mellan olika IT-system.

1 oktober - revidering av Lantmäteriets ÖFF 11.50 (rev1)

Lantmäteriet gör en revidering av befintligt överföringsformat för fastighetsinformation, ÖFF 11.50 (rev1). Läs här vad det innebär för dig som har GEOSECMA Fastighet.

Lantmäteriet släppt ny version (3.0.0) av Lantmäteriets Direktåtkomsttjänst “Inskrivning Direkt” i mars 2021 – vad betyder det för dig som har GEOSECMA Fastighet?

Nyligen släppte Lantmäteriet en ny version av sin Direktåtkomsttjänst Inskrivning Direkt. Förändringarna i Lantmäteriets nya version av Inskrivning Direkt innehåller förändringar för ägarinformation och vissa attribut byter namn eller tas bort. Tidigare version av Inskrivning Direkt fungerar dock fortfarande och kommer fortsätta att fungera fram tills årsskiftet enligt vår information från myndigheten. Vår anpassning av GEOSECMA Fastighet är tillgänglig via GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 service pack 7.


När och hur når du oss?

Du kan kontakta vår supportpersonal helgfria vardagar kl. 08.00-17.00. Vi kan ge dig snabbare och bättre support om du beskriver ditt problem så utförligt som möjligt, vad du gjorde när det uppstod eller vad du egentligen tänkte utföra. Komplettera gärna med kopia på felmeddelande, felutskrifter, loggar etc.

Support

VI GER SUPPORT PÅ GEOSECMA

Du som kund har rätt till användningssupport under förutsättning att du har ett gällande supportavtal eller ett annat avtal där support ingår. Med användningssupport avses stöd i användning av – och felsökning – i våra produkter. 

Alla som jobbar på supporten är inte experter på allt, men kompetensen finns inom nära räckhåll. Supporten har även hjälp av utvecklarna som sitter vägg i vägg och  leveransavdelningen som har kunskap om hur ni som är kunder använder programmen.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.