GEOSECMA Karta

Se hur GEOSECMA Karta stödjer att skapa "Byggnadsdel" till befintlig byggnad.


GEOSECMA Karta

Se hur delning av "Sammansatt byggnad" går till i GEOSECMA Karta.


GEOSECMA Karta

Vi visar hur olika noggrannhet kan anges för olika delar av "Sammansatt byggnad" i GEOSECMA Karta.


GEOSECMA Karta

Se hur man i GEOSECMA Karta skapar och hanterar attribut för en sammansatt byggnad i linje med Lantmäteriets krav när det gäller att kunna ha olika attribut på olika byggnadsdelar.


GEOSECMA Karta

Se hur man redigerar en sammansatt byggnad i GEOSECMA Karta utan att riskera att påverka byggnadsytan. Korrekt information avseende olika byggnadsdelar är viktigt vid bl.a. tjänstebaserad uppdatering av BAL.Ta bort del av sammansatt byggnad

I den här filmen visar vi hur man i GEOSECMA Karta tar bort en del av en sammansatt byggnad.

Denna nya implementering av hur man hanterar sammansatt byggnad är gjord för att stödja Lantmäteriets krav när det gäller att kunna ha olika attribut på olika byggnadsdelar.


Hämta NVDB-data

Vi visar steg för steg hur NVDB-data hämtas från Trafikverket.GEOSECMA Fysisk planering

Ändring av detaljplan

Anna-Alexandra visar hur man gör ändring av detaljplan, tillägg och upphäver detaljplan utifrån en befintlig detaljplan.

Boverket skriver utifrån PBL 2010:900 4 kap 30 § att "Det kan bara finnas en detaljplan för ett geografiskt område och det går därför inte att göra ändringsplaner, tilläggsplaner eller liknande som ska gälla tillsammans med den ursprungliga planen. Det innebär att ändringar görs i den ursprungliga planen vid en ändring av detaljplan."


GEOSECMA Fysisk planering

Vi visar topologiredigering. Exempel på användningstillfällen: 

  • när man ska bygga en parkeringsplats där det är naturyta just nu
  • när man vill ändra både Natur- och Gatuytor (dessa användningsytor ligger i samma lager, d.v.s. allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap)

OBS: Endast demo, inget ljud.


GEOSECMA Fysisk planering

Se hur man redigerar utseendet på gränsens representationsregler (När/Var/Hur).

OBS: Endast demo, inget ljud.


GEOSECMA Fysisk planering

Se hur redigering av planytor går till. 

OBS: Endast demo, inget ljud.


GEOSECMA Fysisk planering

Vi visar hur geoobjekt omformas.

OBS: Endast demo, inget ljud.


GEOSECMA Fysisk planering

Vi visar hur bestämmelser kan kombineras, t.ex. om en planyta ska ha två bestämmelser så ska dessa visas med var sin symbol i teckenförklaringen. 

OBS: Endast demo, inget ljud.


GEOSECMA Webb

Vi visar hur du på kartan presenterar information från en tabell.


GEOSECMA Trafik

Om en trafikföreskrift ska gälla endast under ett visst antal meter på en gata finns flera sätt att ange denna sträcka. Här visas två olika sätt att utföra uppgiften.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.