3D-baskarta i ArcGIS Pro

Vill ni också komma igång med geodata i 3D? I detta projektstöd, som riktar sig till dig som GIS-samordnare eller dig som har ett verksamhetsövergripande ansvar, hjälper vi er att ta fram en 3D-modell över kommunen baserad på Laserdata Nedladdning skog från Lantmäteriet. 

Projektstöd


En 3D-modell för visualisering och analys

En 3D-modell över kommunen har många användningsområden. Modellen kan till exempel användas för:

 • Grundmodell för ArcGIS Urban, modelleringsverktyget som fungerar som en digital stadsmodell och samarbetsplattform i 3D
 • Risk- och klimatanalyser
 • Främjad kommunikation och dialog med medborgare och beslutsfattare
 • Energiberäkningar för bebyggelse
 • Sol- och skugganalyser som visar olika bebyggelsescenariers påverkan på dess omgivning
 • Att underlätta andra arbetsflöden i verksamheten


En 3D-modell över kommunen har många användningsområden. Den kan till exempel användas för:

 • Riskanalyser
 • Kommunikation och dialog med medborgare och beslutsfattare
 • Energiberäkningar för bebyggelse
 • Sol- och skugganalyser
 • Att underlätta andra arbetsflöden i verksamheten
3D-visualisering 3D analys

Upplägg och omfattning

Projektstödet sker på distans och omfattar tre dagars arbete. Baserat på Laserdata Nedladdning skog tar vi fram er data med en indatakvalitet på 1-2 p/m, vilket behövs för att generera 3D i LOD2 över hela kommunen med god prestanda. 

Följande geodata genereras: 

 • En digital höjdmodell i rasterformat utifrån laserdatan
 • En 3D-modell över byggnader i kommunen
 • Trädpunkter

Efter projektstödets utförande har vi en avstämning tillsammans med er där vi går igenom datan som har tagits fram. 

En 3D-modell över kommunen har många användningsområden. Den kan till exempel användas för:

 • Riskanalyser
 • Kommunikation och dialog med medborgare och beslutsfattare
 • Energiberäkningar för bebyggelse
 • Sol- och skugganalyser
 • Att underlätta andra arbetsflöden i verksamheten
3D 3D-modell laserdata analys

Förutsättningar för projektstöd

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.