Optimera ditt GIS med ArcGIS Monitor - håll koll på användning samt systemets tillstånd och prestanda

Vi hjälper din kommun att komma igång med ArcGIS Monitor, som är specifikt framtaget för att övervaka hur er GIS-plattform mår

Det ger dig möjlighet att exempelvis kontrollera hur GEOSECMA och underliggande ArcGIS-plattform används och presterar så att ni säkerställer fortsatt tillgång till de kritiska verksamhetsdata som er GIS-plattform tillhandahåller. 

Intressant - jag vill veta mer om detta projektstöd

Optimera ditt GIS med ArcGIS Monitor

Har din kommun ArcGIS Kommunlicens?

Då har din organisation även tillgång till ArcGIS Monitor! Om du vill veta mer om ArcGIS Monitor, klicka här och gå till produktpresentation

Projektstöd

Det här kan ArcGIS Monitor göra för dig

Proaktivt upptäcka problem

Uppmärksamma snabbt om t.ex. tjänster slutar fungera eller om kartlager, punkter eller objekt inte visas korrekt.

Snabbare problemlösning

Få rapporter och underlag som förenklar felsökning i dialogen tillsammans med din IT eller vår support för att snabbare sätta in rätt åtgärder.

Kostnadsbesparing

Möjlighet att med hjälp av ArcGIS Monitor ta proaktiva beslut för att undvika onödig nertid alternativt dålig prestanda i systemet.

Koll på prestandan

Bli uppmärksammad på om prestandan försämras eller använd informationen för att se hur er prestanda förändras över tid, till exempel för att proaktivt optimera GIS-miljön allt eftersom nyttjandet ökar.

Övervaka alla systemlager

För att få en aktuell översikt av databaser, nätverk och mjukvara.

Få varningar och noteringar

Definiera tröskelvärden och aktivera varningar eller larm på sådant du vill övervaka. Det finns även möjlighet att aktivera notifieringar för att du ska bli uppmärksam på när exempelvis certifikat eller licenser är på väg att löpa ut.


Vi hjälper er hela vägen

Vårt projektstöd innehåller:

  • förstudie
  • installation
  • driftsättning och konfiguration

Mer detaljerad beskrivning av upplägget - läs nedan.

Happy office computer monitor

Innehåll och upplägg - totalt 1, 5 dag

Förstudie 

Förstudie sker på distans av installatör tillsammans med GIS-samordnare och någon från er IT för att säkerställa kraven. Under förstudien specificeras hårdvara på server samt förutsättningar för vad ni vill ha ut av övervakningen. Vi identifierar även eventuella hinder samt tar fram nödvändiga certifikat och licenser inför installation. 

Installation 

Installation görs av installatör på distans och tar cirka 4 timmar förutsatt att servern med uppkoppling är klar tillsammans med de tekniska kraven. Er GIS-samordnare och IT ska finnas tillgänglig under installation för att kunna svara på eventuella frågor. Installationen inkluderar även test av uppkoppling mot server samt en uppdaterad dokumentation över miljön. Under installation konfigurerar vi databas-, certifierings- och licensövervakning.

Driftsättning och systemkonfiguration 

Driftsättning sker tillsammans med GIS-samordnare på distans för att konfigurera ArcGIS Monitor och säkerställa dess funktionalitet. Efter genomförd driftsättning har användaren fått en teknisk överblick i administrationsgränssnittet samt kunskap om att kunna utläsa data i ArcGIS Monitor. Denna del omfattar cirka 4 timmar.

Projektstöd 

Det finns även ett projektstöd, cirka 4 timmar, som riktar sig till GIS-samordnaren för att öka dennes kunskap om hur man tolkar värden och data från ArcGIS Monitor. 


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.