Automatisk kontroll av karttjänster, appar och dashboards inför övergång till GEOSECMA for ArcGIS 11.1.

Med detta projektstöd får du som är systemansvarig eller GIS-samordnare möjlighet att med hjälp av fyra skript få aktuell status för samtliga karttjänster, appar och dashboards i er organisation. 

Skripten installeras i er servermiljö och följer med vid migreringen. Det innebär att de fortsätter skapa stor nytta i verksamheten även efter att migreringen är genomförd.

Projektstöd

Unik möjlighet till kontinuerlig överblick och uppföljning

Med skriptens hjälp får ni en unik överblick över statusen för era karttjänster, appar och dashboards. Det gör det möjligt för er att i god tid kunna utföra rätt åtgärder på rätt plats i er befintliga miljö, innan ni migrerar till GEOSECMA for ArcGIS 11.1. 

Samtliga skript kan schemaläggas, vilket innebär att ni regelbundet kan få rapporter på aktuell status, utifrån det intervall ni önskar. Schemaläggningen är möjlig att utföra i både er nuvarande miljö och i GEOSECMA 11.1. Under projektstödet går vi tillsammans igenom de olika skripten och hur ni gör för att köra dem på egen hand. Ni kommer även få tillgång till en guide som beskriver hur det går till.

Konsult data IT planering

Rapporter hjälper er att sätta in rätt åtgärd på rätt plats

De fyra skripten som ingår i projektstödet har olika funktioner och användningsområden:

  • Skript 1 utför en kontroll av er ArcGIS Server och genererar en rapport över vilka tjänster som kan uppgraderas till 11.1. Rapporten kan också ligga till grund för att se vilka tjänster som kan slås samman för att minska belastning.
  • Skript 2 kontrollerar om det förekommer felaktiga lager i era karttjänster och genererar en rapport på dessa. Det gör det möjligt att enkelt sätta in en åtgärd just där det krävs.
  • Skript 3 ger er en rapport som visar hur olika karttjänster använts över tid. Med hjälp av rapporten kan ni tydligt se vilka tjänster som inte används och som därigenom skulle kunna avinstalleras eller slås samman för att frigöra minne på servern. 
  • Skript 4 kan enbart köras om ni har ArcGIS Enterprise. Skriptet genererar en rapport som listar samtliga webappar och dashboards som finns tillgängliga i ArcGIS Enterprise och hur dessa har använts över tid.
Pussel 4

Upplägg och omfattning

Projektstödet sker på distans och omfattar 2 timmar. Kontakt upprättas med systemansvarig för bokning av installation och för att få åtkomst till er servermiljö vid installationstillfället. 

Följande moment ingår:

  • Installation av skripten på er server
  • Körning av skripten för att generera rapporter
  • Genomgång av rapporterna tillsammans med systemansvarig - genomgången sker via Teams.
  • Schemaläggning av skript med det intervall ni önskar.
  • Överlämning av guide som tydligt beskriver hur ni kör skripten på egen hand.


Förutsättningar för projektstöd

ArcGIS Server 10.9.1 eller ArcGIS Enterprise 10.9.1.

GIS proxy dator användare

Vill ni ha vår hjälp?

Vi erbjuder även möjligheten att beställa ett tillägg till projektstödet, där vi tillsammans läser in skripten och tolkar resultatet. Efter det utför vi önskade förändringar i er befintliga miljö.Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.