Lantmäteriet tar bort GSD-Fastighetskartan den 1 oktober 

Den 1 oktober 2021 tog Lantmäteriet bort GSD-Fastighetskartan, en karta som innehållit såväl fastighetsindelning med fastighetsgränser som topografi med bland annat byggnader, markslag och vägar. GSD-Fastighetskartan ersattes med nya produkter från den 1 oktober och samma datum införde Lantmäteriet även ett nytt filformat för leveranser av dessa nya produkter.

Projektstöd

Vi hjälper din organisation att importera Lantmäteriets nya dataprodukter till GEOSECMA och kombinera till karttjänst

Med detta projekstöd kan ni beställa hjälp från oss för att säkerställa manuell import av Lantmäteriets nya dataprodukter till GEOSECMA for ArcGIS samt kombinera dessa dataprodukter till en karttjänst, som kan nyttjas för fastighetsrelaterade analyser. Denna värdemängd är central utifrån vanligt förekommande arbetsflöden i GEOSECMA såsom fastighets- och befolkningsanalyser och för arbetsflöden inom exempelvis miljö- och bygglovsverksamhet. 

Projektstödet vänder sig till dig som är GEOSECMA Systemansvarig och/eller GIS-ingenjör/GIS-samordnare. 

Länk till beställningsformulär


Innehåll samt kostnad

Med hjälp av vårt projektstöd får ni tillgång till:

  • skript för att importera filer, som ni själva hämtat manuellt från Lantmäteriets "Geotorget Beställning", till er geodatabas - avser nedladdningsprodukter för Topografi, Fastighetsindelning, Rättigheter samt Markreglerande bestämmelser
  • tillgång till uppdaterad MXD-fil
  • skriftliga instruktioner kring hur skrift och MXD-fil hanteras i GEOSECMA
  • skriftliga instruktioner kring hur nedladdade dataprodukter kombineras till en karttjänst/ny fastighetskarta som kan nyttjas för fastighetsrelaterade analyser i GEOSECMA
  • möjlighet att  ta del av webbinar där vi erbjuder muntlig vägledning kring ovanstående

Pris

Detta projektstöd kostar 5550 kr. per organisation.

Tips - viktigt att tänka på

Tänk på att ni måste skapa ett konto hos Lantmäteriet för att beställa eller ladda ned deras dataprodukter (läs mer här). Lantmäteriet har även tagit fram en instruktion som beskriver hur ni manuellt hämtar hem ersättningsprodukterna för GSD-Fastighetskartan från Lantmäteriets "Geotorget Beställning". Denna beskrivning finns på Lantmäteriets hemsida, klicka här.


Vad händer efter att jag gjort min beställning av detta projektstöd?

När du gjort din beställning får du ett automatiskt bekräftelsemejl på din bokning. Detta mejl innehåller information om hur du får tillgång till vår FTP och nedladdningsplats för skript, MXD-fil, skriftliga instruktioner samt mer information om vårt webbinar. 

Notera även att support för våra projektstöd, precis som vanligt, hanteras av vår konsultorganisation som utökat projektstöd. Hjälp utöver beskrivet projektstöd hanteras också som utökat projektstöd och beställs via vår konsultorganisation och inte via GEOSECMA-supporten.

Stöd för schemalagd import kommer i ett senare skede

Vi arbetar parallellt med att ta fram en lösning för schemalagd hämtning av de nya dataprodukterna via API från Lantmäteriets Geotorget Beställning. Vi vet att många av våra kunder har haft en automatiserad uppdatering av GSD-Fastighetskartan och önskar få motsvarande anpassning till Lantmäteriets nya leveransformat.

I nuläget kan vi inte göra någon tidsuppskattning av när vi kan leverera stöd för automatisk inläsning. Anledningen är att vi är beroende av ytterligare information från Lantmäteriet för att kunna påbörja utveckling av en sådan lösning. Vi återkommer därför när vi har ytterligare information.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.