Så tillämpas Boverkets och Lantmäteriets regelverk för detaljplaner i GEOSECMA Fysisk planering

Vi erbjuder vägledning och workshop som vänder sig till kommunens planarkitekter och motsvarande yrkesroller som använder modulen Fysisk planering. På så sätt får ni god kunskap om Boverkets aktuella föreskrifter om detaljplan, planbeskrivning och allmänna råd och hur det påverkar er organisation. Vi berör även leverans av detaljplaner till Lantmäteriets nya Nationella geodataplattform och innehållet i den tekniska specifikationen. Projektstödet består av tre block, som tillsammans motsvarar 1,5 dag.

Projektstöd

Fördelar för dig som tar del av detta projektstöd

Boverkets nya föreskrifter för detaljplan, samt Lantmäteriets Nationella geodataplattform, medför nya sätt att arbeta för kommunens planarkitekter. Det kräver att man är uppmärksam på de förändringar som har skett i modulen samt nya och förändrade arbetsmoment som behöver utföras. Därför erbjuder vi detta projektstöd för dig som använder modulen Fysisk planering.

Du får god kunskap om Boverkets och Lantmäteriets nya regelverk och dess omfattning. Du får förståelse för hur dessa implementerats i GEOSECMA Fysisk planering, vilket möjliggör att du snabbt kommer i gång med tillämpning av myndigheternas nya regelverk. På så sätt kan du fortsätta konstruera detaljplaner i samma takt som vanligt i enlighet med gällande regler. Dessutom ges du möjlighet att själv prova på funktionaliteten i workshop-form samt ställa frågor utifrån din organisations särskilda behov.

Administration kontor

Upplägg och omfattning

Projektstödet består av följande tre block, som tillsammans motsvarar 1,5 dag. 

Block 1 - Teoretisk genomgång

 • Genomgång av Boverkets föreskrifter om detaljplan (BFS 2020:5) och Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan (BFS 2020:6).
 • Genomgång hur nya regelverken implementerats i GEOSECMA Fysisk planering samt övriga produktnyheter.
 • Genomgång av leverans av digitala detaljplaner från GEOSECMA till Lantmäteriets Nationella geodataplattform.

Block 2 - Praktisk del i workshopformat avseende block 1

 • Workshop där du/ni får möjlighet att testa modulens nya funktionalitet för föreskrifter, leverera till Lantmäteriet samt ställa frågor utifrån dina/era specifika behov. 
 • Allt sker i er egen miljö som är installerad med GEOSECMA Fysisk planering.

Block 3 - Digital planbeskrivning (teori och workshop)

 • Genomgång av hur innehåll kategoriseras och taggas med nyckelord samt hur innehåll inordnas under tema och grupperingar enligt Boverkets riktlinjer.
 • Genomgång av hur georeferenser mellan plankarta och planbeskrivning görs.
 • Workshop med övningar samt möjlighet att ställa frågor.
 • Allt sker i er egen miljö som är installerad med GEOSECMA Fysisk planering.

Tips - viktiga länkar

Förutsättningar

 • Minst version GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP7 installerad
 • Genomgång av digital planbeskrivning förutsätter GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP8.1 installerad
 • Grundläggande kunskaper i GEOSECMA Fysisk planering

Se film - Så påverkas GEOSECMA Fysisk planering av Boverkets nya regler

Se vår korta produktdemo där vi visar hur de nya allmänna råden och Planbestämmelsekatalogen påverkar utseende och arbetsmoment i modulen fysisk planering. 


Se film - Så fungerar leverans av detaljplaner till Lantmäteriets Nationella geodataplattform

Se vår korta produktdemo där vi visar hur funktionaliteten fungerar för leverans av detaljplaner mellan GEOSECMA Fysisk planering och Lantmäteriets geodataplattform. 


Se film - Så fungerar digital planbeskrivning

Se vår korta produktdemo där vi visar där vi visar vårt stöd för att:

 • kategorisera innehåll, tagga med nyckelord och inordna innehåll under relevant tema och grupperingar enligt Boverkets riktlinjer
 • inkludera georeferenser mellan plankarta och planbeskrivning

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.