GEOSECMA LVDB – Avvikelsehantering

Med detta projektstöd får ni ett komplett digitalt arbetsflöde för rapportering av data till NVDB – från datainsamling direkt i fält till rapportering av avvikelser till NVDB. 

Projektstödet riktar sig till dig som ansvarar för rapportering av data via GEOSECMA LVDB i er kommun och de medarbetare som kommer att registrera förändringar i fält.

Projektstöd

Ett komplett digitalt arbetsflöde från fält till leverans

Det är vanligt att det finns ett informationsglapp mellan de medarbetare som utför förändringar av kommunens vägnät och de i kommunen som ansvarar för leverans av vägdata till NVDB. Bristen på information gör det svårt att upprätthålla ett korrekt vägnät som motsvarar verkligheten, vilket i sin tur kan innebära att viktiga beslut fattas på felaktig grund. 

Med vår lösning får ni ett komplett digitalt arbetsflöde, som underlättar ajourhållning av ert vägnät och leverans av förändringar till NVDB. Med den skräddarsydda fältappen är det enkelt att registrera förändringar som skett och nya objekt som tillkommit – direkt i fält. Ansvarig för rapportering av förändringar kan direkt få tillgång till de registrerade avvikelserna via webbapplikationen och använda dem som underlag för rapportering. Ni kan också använda webbappen för göra informationen som registrerats tillgänglig för andra medarbetare i kommunen.

Fältapp LVDB NVDB vägnätsförändringar vägarbete

Upplägg och omfattning

Projektstödet sker på distans och omfattar 1 dags arbete. Kontakt upprättas med GEOSECMA systemansvarig för bokning av installation och för att få åtkomst till er servermiljö vid installationstillfället. 

Följande moment ingår:

  • Konfiguration av webbapplikationen
  • Konfiguration av den mobila fältapplikationen
  • Utbildning i hur applikationerna används

Förutsättningar för projektstöd

GEOSECMA LVDB

ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise

GEOSECMA LVDB NVDB webbapp inrapportering förändring vägdataHjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.