Möjligheterna med GEOSECMA-webben

Projektstödet vänder sig till dig som arbetar som GIS-samordnare och som önskar hjälp med att påvisa nyttan med GEOSECMAs webbgränssnitt för handläggare och andra användare runt om i den kommunala organisationen. 

På så sätt kan GEOSECMA-webbens nyttor och fördelar smidigt lanseras och kommunens verksamheter ges inspiration till hur olika analyser och beslutsunderlag enkelt tas fram. Och du som GIS-samordnare får på köpet större kunskap och förståelse för de behov av information som finns hos olika avdelningar och förvaltningar.

Projektstöd

Innehåll

Ni väljer utifrån era behov om ni önskar storsittning tillsammans med representanter från flera kommunala verksamheter alternativt en träff med någon eller några verksamheter. Vid träffen presenterar vi sedan möjligheterna med GEOSECMAs webbgränssnitt utifrån valda gruppsammansättning och baserat på de moduler som ni har.

Vi visar hur GEOSECMA-webben underlättar sammanställning och presentation av information och hur gränssnittet kan användas för att tillgodose de verksamhetsbehov som finns. Syftet är också att inspirera till hur information från olika verksamheter kan sampresenteras, men även hur man tar fram bättre analys- och beslutsunderlag eller bidrar till ökad medborgarservice. Givetvis går vi också igenom de olika verktygen i GEOSECMA-webben såsom exempelvis zooma, panorera, selektera och sök.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.