Generera höjdkurvor och nyttja höjddata från NH

Vi vänder oss till er som är GIS-samordnare, kart- och GIS-ingenjörer, brandingenjörer samt er som arbetar med fysisk planering eller projektering. Projektstödet hjälper er att utveckla er verksamhet genom att kombinera höjddata från Sveriges laserskannade nationella höjdmodell (NH) med era verksamhetsdata i GEOSECMA.


Primärkarta höjdkurvor

Höjddata – grunden för många analyser

Terrängskuggning och terränglutning från Lantmäteriets nationella höjdmodell är viktig indata vid kartproduktion, detalj- och översiktsplanering. 

Dessutom är höjddata grundläggande information för att möjliggöra 3D-visualisering, översvämningsanalyser, avrinningsområden, dimensionering av dagvattenledningar för lokalisering av riskområden samt lämpliga ytor för klimatanpassning vid planering av ny bebyggelse.


Innehåll

Projektstödet inleds med en förstudie. Därefter skräddarsys upplägget baserat på era behov och önskemål. Exempel på innehåll:

 • Beställning av höjddata
 • GIS-samordning samt ordning och reda på data
 • Generering av höjdkurvor ner till 0,1 m ekvidistans för kritiska tillämpningar
 • Framtagning översvämningsytor och vägytor från NVDB för användning till tydliga tomtkartor och arealberäkning till underhåll av asfaltsytor
 • Uppklippning av höjdkurvor så valfria linjesegment kan släckas via urvalslager
 • Optimering av kartografi och datamängd för bästa prestanda
 • Laddning av geodatabas
 • Terrängskuggning från olika väderstreck
 • Analyser
 • Framtagning av MXD- och LYR-filer
 • Skapa karttjänster
detaljplan exempel höjdkurvor

Omfattning

Projektstödet omfattar 2-5 dagar. Nyckelfärdig levereras med attribut för 0,5 eller 1 meters intervall enligt Sverigemodellen för primärkartan i valfri databas redo att användas till nybyggnadskartor och detaljplanering. Dessutom tillkommer 0,5 dag för installation.

Omfattning beror på kommunens storlek till ytan samt antalet NH-rutor. Varje NH-ruta är 2,5*2,5 km2. Det innebär att en kommun som t.ex. täcker 100 NH-rutor (625 km2) motsvarar ca 2-3 dagar i projektstöd. Om kommunen är dubbelt så stor (ca 200-250 NH-rutor) innebär projektstödet ca 4-5 dagar. Exakt detaljnivå bestäms vid startmötet.


höjddata exempel 2

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.