Kommunal bekämpning av invasiva växtarter

Vi hjälper er att skapa en digital och effektiv arbetsprocess för att förhindra och bekämpa invasiva främmande växtarter enligt gällande EU-förordning - från nulägesbild till uppföljning och bekämpning! 

Projektstöd

Ni får ett digitalt och sammanhängande arbetsflöde 

 • Inventera kommunala markytor i realtid
 • Skapa aktuell överblick över status och geografisk spridning
 • Få beslutsunderlag som förenklar prioriteringar
 • Sätta in åtgärder för bekämpning
 • Arbetsordrar för er fältpersonal
 • Följa upp planerade, aktiva och utförda åtgärder

Fördelar för er som tar del av vårt projektstöd

Ni får ett lätthanterligt och komplett arbetsflöde för att arbeta metodiskt med inventering, övervakning, bekämpning och uppföljning.

Resultatet blir att ni får full kontroll över spridningen av invasiva växtarter på kommunalägd mark enligt EU-förordningens krav.

Dessutom skapas bättre möjligheter att sätta in rätt åtgärder på rätt plats samt följa upp ert arbete över tid. Därigenom underlätttas även att rapportera in era åtgärder till tillsynsmyndigheter såsom Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.


Vilket ansvar har kommuner kring invasiva växtarter?

Jättebalsamin, parkslide och gudaträd är några av de invasia växtarter som finns i Sverige. EU-förordningen (1143/2014) reglerar förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter samt beskriver även ansvarsfördelning mellan myndigheter.

Enligt EU-förordningen har Sveriges kommuner ett ansvar i rollen som fastighetsägare att bekämpa invasia främmande växter som finns på kommunal mark. Kommunen är ansvarig för många parker och andra allmänna ytor och kan i den rollen förhindra att arter som är eller riskerar att bli invasiva planteras där.Upplägg och omfattning

Projektstödet omfattar 4,5 dagar och innehåller förstudie, konvertering, drift- och produktionssättning. 

Efter genomfört projektstöd har ni stöd för

 • Uppsättning av geoobjektslager (punkt, linje, polygon) över invasiva växtarter samt främmande växtarter som riskerar att bli invasia enligt EU-listade invasiva/främmande arter. Dessa används som underlag i er inventering.
 • Inventering enligt enkelt arbetsflöde i ArcGIS QuickCapture.
 • Övervakning av inrapporterade fynd samt uppföljning av bekämpning i ArcGIS Dashboards.
 • Arbeta med åtgärder och tilldelning av arbetsordrar i ArcGIS Workforce.

Förutsättningar

 • Tillgång till Portal for ArcGIS eller ArcGIS Online

Jag är intresserad 

Vill du beställa eller veta mer om vårt projektstöd för bekämpning av invasiva växtarter? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort. 

Projektstöd

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.