Inventering av VA-databasen inför migrering till Nya GEOSECMA för VA

Med detta projektstöd får du som är systemansvarig för GEOSECMA Ledning VA möjlighet att, med hjälp av tre skript, enkelt städa er databas inför kommande migrering till GEOSECMA for ArcGIS 11.1. Skripten läses in via frågelager i ArcMap och gör en inventering av VA-databasen som tydligt visar vilka åtgärder som bör utföras. Detta gör det möjligt för er att i god tid upptäcka fel som förekommer i databasen och att, på egen hand, kunna åtgärda dessa innan ni migrerar till Nya GEOSECMA för VA. 

Projektstöd

Upplägg och omfattning

I projektstödet får ni tillgång till tre olika skript som skickas via e-post tillsammans med vår beskrivning av hur ni går tillväga för att köra dem och vad ni kommer att kunna utläsa av resultatet. 

Med skriptens hjälp kan ni enkelt se olika typer av fel som förekommer i databasen, såsom:

  • vilka domänvärden som inte används frekvent eller som är odefinierade/okända

  • kontroll av att koder startar med rätt bokstav för vattenslaget samt att vatten- eller avloppstyp är korrekt enligt tolkning av kod

  • vattenslag som på grund av misstolkning har blandats ihop

Skript GEOSECMA Ledning VA frågelager tabell domänvärden

Pris

5 000 SEK exkl moms.

  

Förutsättningar för projektstöd

GEOSECMA Ledning VA


Rapporter dokument skript

Vill ni ha vår hjälp?

Vi erbjuder även möjligheten att beställa ett tillägg till projektstödet, där vi tillsammans läser in skripten och tolkar resultatet. Efter det utför vi önskade förändringar i GEOSECMA Manager och er databas.Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.