GEOSECMA Karta – Kom igång med BAL

Vi vänder oss till er som är GIS-, kart- och mätningsingenjörer och som ska arbeta med tjänstebaserad uppdatering via BAL.

Vi har valt att dela upp projektstödet i tre olika nivåer. På så vis kan du själv välja hur djupt stöd din kommun är i behov av:

Projektstöd

Nivå 1: Kom igång med BAL – inledande vägledning

Funderar ni gå över till BAL men inte riktigt vet var ni skall börja och vad övergången till tjänstebaserad uppdatering från ABT och LINA kommer att innebära? Boka då in detta korta projektstöd som syftar ge er en inledande vägledning som beskriver vad ni behöver tänka på, hur det går till samt en kort demo som visar hur BAL hanteras i GEOSECMA.

Nivå 2: Kom igång med BAL – sätta upp testmiljö

Vi hjälper er att sätta upp testmiljö och säkerställer att ni kan komma igång med Lantmäteriets olika testfall för BAL. Efter genomfört projektstöd finns en färdigladdad testdatabas, som är synkroniserad med Lantmäteriets verifikationsmiljö, på plats. Testdatabasen tas i bruk via en arbetsyta (mxd) som vi sätter upp åt Er. Vi kopplar upp testdatabasen och verifierar BAL-funktionerna i er GEOSECMA-miljö så att ni direkt efter projektstödet kan börja arbeta med testerna för BAL.

Nivå 3: Kom igång med BAL – starta upp skarp drift

Detta projektstöd hjälper er att komma igång med BAL i skarp drift när era BAL-tester är godkända av Lantmäteriet. Projektstödet inleds med att en XML fil hämtas hem efter den sista ABT-leveransen. Därefter körs provsynkronisering som hjälper till att hitta avvikande geometrier och kvalitetssäkra den data som skall hanteras. Baserat på resultatet av provsynkroniseringen kan det finnas behov av extra fältinmätningar och korrigering av andra avvikelser som identifierats. 

Resultatet av provsynkroniseringen dokumenteras och stäms av med er. När ni är nöjda med resultatet av provsynkroniseringarna och har rättat identifierade avvikelser i primärkartan bestäms ett datum för skarp övergång med slutlig synkronisering. Övergången sker under kontrollerade former vilket ger ett kort driftstopp på ca 10 minuter där ni på förhand vet slutresultatet av den skarpa synkroniseringen. Hela processen beräknas ta 2 veckor i kalendertid beroende på hur många provsynkroniseringar (och rättningar) som behövs.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.