GEOSECMA LVDB - Kom igång med inkrementell import

Detta projektstöd vänder sig till dig som vill komma ingång med inkrementell import av data från NVDB till ditt lokala vägnät.

Varje dag sker förändringar ute på vägarna som kräver uppdateringar av kommunens lokala vägnät. Trafikverkets rekommendation är att kommuner synkroniserar sitt lokala vägnät mot den nationella vägdatabasen (NVDB) varje vecka. GESOECMA LVDB stödjer tjänstebaserat datautbyte med NVDB. Det innebär att import och export, av både vägnät och utvalda företeelser, sköts automatiskt mellan GEOSECMA och NVDB. Importen från NVDB kallas inkrementell import och innebär att endast förändringar i vägnätet jämfört med senaste NVDB-import importeras. Resultatet blir ett smidigt arbetsflöde med förenklad och snabb leverans från och till NVDB vilket säkerställer aktuell information om vägnätet.

Projektstöd

Innehåll

Projektstödet omfattar en dag. Följande delar ingår:

  • Konfiguration av NVDB-inställningar
  • Schemaläggning på applikationsservern
  • Publicering av gatudata till filbaserad geodatabas

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.