GEOSECMA Fysisk planering – Presentation av digitala detaljplaner

Vi hjälper er att använda möjligheterna med GEOSECMA Fysisk planering och ArcGIS StoryMaps för att kommunicera, och öka förståelsen av, era pågående detaljplaner. Dessutom visar vi hur ni kan dra nytta av ArcGIS Survey123 samt ArcGIS Urban för att på nya sätt nå ut till medborgare och andra intressenter under planprocessen. 

Projektstöd

Vem vänder sig detta projektstöd till?

Vi vänder oss till er som har konstruerat era detaljplaner i GEOSECMA Fysisk planering. (Och har ni ännu inte hunnit skaffa GEOSECMA Fysisk planering tar vi gärna en separat diskussion om hur långt ni kan komma utifrån era specifika förutsättningar). Givetvis finns möjlighet att skräddarsy upplägget efter era önskemål. Under projektstödet behöver både planarkitekt och GIS-samordnare medverka.


Öka förståelsen för era detaljplaner med StoryMaps

Presentera er detaljplaneinformation på ett sätt som fångar intresset hos mottagaren! Med ArcGIS StoryMaps kan du bädda in kartor som ger översikt och förstärker budskapet. 

Det användarvänliga gränssnittet i StoryMaps erbjuder flera sätt att låta inte bara kartor utan även bilder, film och annan media berika din berättelse. Inbyggda möjligheter för läsaren att integrera med presentationen hjälper till att ytterligare fördjupa förståelsen.

Är du nyfiken på hur kommuner använder ArcGIS StoryMaps för att på ett inspirerande och lättillgängligt sätt presentera digitala detaljplaner för sina medborgare? Besök vår samlingssida!

Samlingssida digitala detaljplaner ArcGIS StoryMaps

Öka deltagandet i samrådsprocessen genom interaktivitet och digital dialog

Inom samhällsbyggnadsprocessen finns behov av förbättrad medborgardialog för att nå ut till nya målgrupper som vanligtvis inte engagerar sig i detaljplanens samrådsskede. Med GEOSECMA for ArcGIS kan ni presentera era planförslag i digitalt och interaktivt format. På så sätt kan ni nå fler grupper i samhället, öka förståelsen av hur den nya detaljplanen påverkar befintlig stadsmiljö samt få ett ökat deltagande i samrådsprocessen. Ni kan även hantera medborgarnas synpunkter digitalt. Nedan listas exempel på fördelar som kan uppnås med hjälp av detta projektstöd.

Fördelar för kommunen

  • Nå fler medborgare och öka förståelsen för planförslaget
  • Minska risken för överklagan
  • Ersätt traditionell dokumenthantering med digital hantering
  • Skapa en positiv bild av kommunen som modern, digital och tillgänglig

Fördelar för medborgaren

  • Tillgång till planförslag när som helst och var som helst
  • Enklare att förstå planförslag och dess påverkan på mig och min närmiljö
  • Lätt att lämna synpunkter på planförslag via webb och mobil

Skapa digital dialog och främja aktivt medborgarskap

Tack vare detta projektstöd möjliggörs nya arbetsflöden och möjligheter att nyttja interaktivitet i digitala detaljplaner. Ersätt traditionell dokumenthantering och presentera istället underlagsmaterial i ett digitalt format. Visa era planförslag i 3D för att öka förståelsen hur den nya detaljplanen påverkar befintlig stadsmiljö samt hantera medborgarnas synpunkter digitalt. 

Ett ökat deltagande i samrådsprocessen är inte bara viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. Det minskar även risken för överklagan. Och på köpet bidrar ni till att skapa en positiv bild av kommunen som modern, digital och tillgänglig!


Se film – Presentation av digitala detaljplaner

I denna korta film får du se några exempel på presentation av digitala detaljplaner och hur det kan bidra till ökat deltagande i samrådsprocessen genom interaktivitet och digital dialog.


Upplägg och omfattning

Projektstödet omfattar 2 dagar och är uppdelat i 3 steg – förstudie, förberedelse av data samt workshop i ArcGIS StoryMaps. Vi definierar tillsammans önskat innehåll och resultat, förbereder data och hjälper er sedan att sätta upp förutsättningar, visar funktioner, skapar en webbscen och kopplar slutligen samman allt med ArcGIS StoryMaps.

Förstudie

Vi inleder med en förstudie för att tillsammans definiera önskat innehåll och resultat. Under förstudien deltar både planarkitekt och GIS-samordnare.

Förberedelse av data

I nästa steg publiceras detaljplaner, 3D-grunddata hanteras, illustrationsplan skapas och vi ser över ÖP 3D-projektmodeller (BIM, Sketchup, Revit, ArcGIS Urban) samt övriga relevanta data. Detta görs tillsammans med GIS. Vi går även igenom text, bild och logotyper med planarkitekt.

ArcGIS StoryMaps

Därefter sätter vi upp förutsättningarna, tillsammans med planarkitekt, för presentation via ArcGIS StoryMaps. Vi visar hur olika funktioner fungerar och skapar tema, folder i ArcGIS Online/ArcGIS Enterprise, kartlägger information som ska presenteras (bild, text, video) samt skapar en samling. Vi ger er rekommendationer kring hur ni bäst presenterar era detaljplaner och visar er inspirerande exempel från hur andra kommuner valt att presentera sina detaljplaner. Dessutom hjälper vi er att skapa webbscen och koppla vyer till delar av planbeskrivningen.

Vi går sedan vidare med ArcGIS Survey123 och sätter upp formulär. På så sätt får ni stöd för en digital dialog och hantering av synpunkter från medborgare. Slutligen kopplas allt samman med ArcGIS Urban för presentation i 3D.

Förutsättningar för projektstöd

Tillgång till GEOSECMA Fysisk planering samt ArcGIS Enterprise (v.10.8.1) eller ArcGIS Online.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om projektstödet och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Projektstöd

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.