GEOSECMA LVDB – rapportera data till NVDB

Vi hjälper er att på bästa sätt utnyttja möjligheterna som ges för leverans av vägdata till NVDB i GEOSECMA LVDB. Det ger er kommun möjlighet att rapportera era vägnätsförändringar med tjänstebaserat datautbyte mellan er lokala vägdatabas i GEOSECMA LVDB och NVDB, enligt gällande SIS-standard.

Projektstöd


Vem vänder sig detta projektstöd till?

Är du ansvarig för att leverera vägdata till NVDB i er organisation? I det här projektstödet hjälper vi er, som använder GEOSECMA LVDB, att effektivt komma igång med er inrapportering av data eller utföra en större leverans av era vägnätsförändringar.

Dator computer


Tjänstebaserat utbyte med NVDB

GEOSECMA LVDB erbjuder fullt stöd för tjänstebaserat datautbyte med NVDB enligt svensk standard för datautbyte av XML-format. Det innebär att import, redigering och export, av såväl vägnät som utvalda företeelser, kan skötas automatiskt mellan GEOSECMA och NVDB. Den inbyggda automatiska valideringskontrollen säkerställer att nödvändiga objekt/företeelser skapas med rätt uppbyggnad och information.

Resultatet av tjänstebaserat datautbyte blir ett smidigt arbetsflöde med förenklad och snabb leverans från och till NVDB, som medför avsevärt kortare handläggningstider för både er kommun och Trafikverket. Dessutom förbättras kvaliteten på vägnätsdata, eftersom uppdatering kan ske direkt vid källan av den som vet hur det ser ut på plats.

Trafik vägbyggnad road construction stockholm

Upplägg och omfattning

Projektstödet skräddarsys efter era önskemål och omfattar en halvdag eller heldag, utifrån vad ert behov kräver.

Följande moment ingår:
 • Hjälp med leverans av data till NVDB
 • Genomgång av användbara funktioner i GEOSECMA LVDB
 • Kontroll av inställningar i GEOSECMA LVDB
 • GEOSECMA LVDB leverans NVDB

  Förutsättningar för projektstöd

  Tillgång till GEOSECMA LVDB.

  Förkunskaper

  Genomgången utbildning i GEOSECMA LVDB.  Hjälpte informationen dig?
  Kontakta mig
  Tack för din synpunkt
  Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.