GEOSECMA Karta – Tomtkarta

Vi hjälper er att konfigurera en tjänst som möjliggör för kommuninvånarna att skriva ut sin egen tomtkarta från kommunens hemsida. Tomtkartan kan innehålla t.ex. fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnar, vägar, gatunamn, adressnummer m.m. På så sätt kan kommunen erbjuda ökad medborgarservice. Dessutom minskar belastningen på personalen, eftersom allmänheten kan få fram önskad information på egen hand.

Klicka här för att se ett exempel från Torsås kommun

Projektstöd

Utökat projektstöd – bädda in Tomtkartan i ArcGIS StoryMaps

Det finns även möjlighet att utöka projektstödet med att bädda in tomtkartan i ArcGIS StoryMaps. Det innebär att tomtkartan kan kompletteras med media, länkar eller andra kartor som underlättar förståelsen hos medborgaren vid bygglovsansökan.


Projektstödets upplägg

Projektstödet sker helt på distans och i två steg. I det första steget konfigurerar vi och driftsätter Tomtkartan. I andra steget integreras tomtkartan med ArcGIS StoryMaps enligt en fördefinierad men anpassningsbar mall. Det är möjligt att beställa enbart Tomtkartan utan steg 2/ArcGIS StoryMaps.

Steg 1 – Tomtkarta (ca 9 h)
  • Förstudie - Vi kontaktar er senast en vecka innan leverans för att säkerställa tillgång till servermiljö, kontaktuppgifter till IT. Ni har då också tid att förbereda egna utskriftsmallar och/eller kartdokument.
  • Driftsättning och systemkonfiguration - Nödvändiga karttjänster och utskriftstjänster publiceras och tomtkartan konfigureras i IIS. Driftsättningen sker på distans via RDP mot kommunens servrar eller TeamViewer. 
  • Avstämning och genomgång efter slutfört uppdrag.
Steg 2 – Valbar integration med ArcGIS StoryMaps (ca 10 h)
  • Förstudie - Om Steg 2 är aktuellt sker förstudien innan steg 1. Under förstudien diskuterar vi tillsammans era förutsättningar avseende datatillgång samt behov. Vi tar fram förslag på lösningar. Vid detta tillfälle bör GIS-samordnare och eventuellt också företrädare från bygglov medverka. Här fastställs ramverket för projektstödet då viss anpassning är möjlig beroende på tillgång till data. Vi går även igenom hur ni vill hantera den beskrivande texten i tomtkartan och ev. inbäddning på kommunens hemsida. 
  • Tomtkartan bäddas in i ArcGIS StoryMaps och fylls med innehåll enligt överenskommelse från förstudie. 
  • Produktionssättning och leverans.

Tomtkartan gör skillnad i Torsås kommun

Lyssna på Torsås erfarenheter sedan lanseringen av e-tjänsten tomtkarta. De upplever flera positiva effekter efter att ha publicerat tomtkartan som e-tjänst på kommunens hemsida. Medborgare använder den vid bygglov- och VA-ärenden, vilket t.ex. innebär att mängden samtal in till kontorets handläggare har minskat. Du får även ta del av Torsås erfarenheter av själva införandet.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.