Trädinventering 2.0

Vi hjälper er att sätta upp och komma igång med trädinventering enligt vår inventeringsmodell som ger fullt stöd för Sveriges Lantbruksuniversitets Standard för trädinventering i urban miljö, version 2.0. Vi går igenom hela arbetsflödet för er inventering – från fältinventering till visualisering av resultatet.

Projektstöd


Vår modell för trädinventering ger er:

  • Komplett stöd för alla delar i Sveriges Lantbruksuniversitets standard för inventering av urbana träd 2.0.
  • Ett digitalt trädregister och en minimal arbetsinsats för att ajourföra träddata.
  • Korrekt beslutsunderlag inför kommande planterings- och skötselbehov.
  • Minimerad skaderisk på värdefulla träd, som orsakats av andra verksamheter p.g.a. avsaknad information.
  • Möjlighet att visualisera trädens egenskaper för era kollegor, andra verksamheter eller era medborgare.
Trädinventering 2.0 ArcGIS Dashboards

En effektiv modell – från inventering till visualisering

Vår trädinventeringsmodell ger en effektiv inventering som kan anpassas utifrån just er kommuns behov och syfte. Med hjälp av appen ArcGIS Field Maps, skräddarsydd för fältinventering, kan ni utföra er trädinventering både online och offline. 

Med ArcGIS Dashboards har ni tillgång till ett kraftfullt presentationsverktyg som gör det möjligt att visualisera interaktiva webbkartor, statistik och data i en och samma digitala vy. Något som både underlättar för era beslutsfattare att ta beslut gällande trädens framtid och gör det möjligt för er att ge medborgare tillgång till inventeringen. 

Park trees tree trad inventering sommar


Upplägg och omfattning

Projektstödet sker på distans och omfattar 9-11 dagar. Följande moment ingår:

Förstudie (1 dag)
  • Vi går igenom tekniska förutsättningar och er befintliga data samt beslutar hur driftsättningen ska utföras.
  • Presentation av hur befintliga träddata ska konverteras och trädinventeringens arbetssflöde.
Konvertering enligt vår datamodell (5-7 dagar)
Driftsättning av karttjänster, webbkartor och appar (1 dag)
trädinventering

Produktionssättning (1 dag)
  • Presentation och genomgång av vad som har driftsatts.
  • Workshop i fältinventering med ArcGIS Field Maps och visualisering i ArcGIS Dashboards.
Uppföljning (1 dag) 

Efter införande har vi en uppföljningsdag där vi säkerställer att det påbörjade arbetet med trädinventeringen gått bra och ger möjlighet att diskutera frågor som har dykt upp.

Träd urban miljö Göteborg Gothenburg


Förutsättningar för projektstöd

Projektstöd


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.