GEOSECMA Trafik – skapa trafikföreskrifter

Vi hjälper er att effektivisera och förenkla ert arbete med handläggning av trafikföreskrifter i GEOSECMA Trafik – från skapande och författande till publicering.

Projektstöd

Vem vänder sig detta projektstöd till?

Är du trafikingenjör eller handläggare av trafikföreskrifter och önskar stöd för att effektivt skapa trafikföreskrifter och publicera dessa till STFS (Svensk trafikföreskriftssamling)? 

Med det här projektstödet ger vi er, som redan arbetar i GEOSECMA Trafik, hjälp att förenkla och effektivisera handläggningen av trafikföreskrifter. Tillsammans säkerställer vi att ni utnyttjar modulens fulla potential och funktionalitet. Vi utgår ifrån er egen miljö där vi klargör de frågor som uppstår i samband med handläggningen – från skapande och författande till publicering. 

Trafik cykel goteborg

Upplägg och omfattning

Projektstödet skräddarsys efter era behov och önskemål och omfattar en halvdag eller heldag, beroende på vilka moment som ingår. Projektstödet kan exempelvis innehålla följande moment:

Hur ni bäst skapar nya föreskrifter för att underlätta utförandet
  • Genomgång av användbara mallar
  • Användning av favoriter
Kontroll av publicerade föreskrifter
  • Genomgång av sökfunktioner
  • Upphävning och ersättning av befintliga föreskrifter
Genomgång av begreppen utbredning och geometri

Crossing pedestrians

Förutsättningar för projektstöd

Tillgång till GEOSECMA Trafik.

Förkunskaper

Gått utbildning i GEOSECMA Trafik.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.