GEOSECMA Trafik – effektivisera handläggningen av trafikföreskrifter


Om projektstödet

Vi hjälper er att effektivisera och förenkla ert arbete med handläggning av trafikföreskrifter i GEOSECMA Trafik – från skapande och författande till publicering.

Projektstöd

Vem vänder sig detta projektstöd till?

I det här projektstödet fördjupar vi oss i hur ni som redan arbetar i GEOSECMA Trafik, kan effektivisera handläggningen av trafikföreskrifter samt hur föreskrifterna kan presenteras för allmänheten. Tillsammans säkerställer vi att ni utnyttjar modulens fulla potential och funktionalitet. Vi utgår ifrån er egen miljö där vi klargör de frågor som uppstår i samband med handläggningen – från skapande och författande till publicering. 

Dashboard i GEOSECMA Trafik

Demo - smarta funktioner

I detta projektstöd djupdyker vi ned i GEOSECMA Trafik och tittar på de smarta funktioner som gör att du snabbare tar dig igenom handläggningstiden för en trafikföreskrift. Vi visar bland annat hur du sparar favoriter till kommande föreskrifter samt hur du nyttjar sökfunktionen i modulen på bästa sätt. 

I demon här intill kan du se exempel på hur du söker fram en viss typ av föreskrift.


Upplägg och omfattning

Projektstödet skräddarsys efter era behov och önskemål och omfattar en halvdag eller heldag, beroende på vilka moment som ingår. Projektstödet kan exempelvis innehålla följande moment:

Hur ni bäst skapar nya föreskrifter för att underlätta utförandet
  • Genomgång av användbara mallar
  • Användning av favoriter
Kontroll av publicerade föreskrifter
  • Genomgång av sökrutiner och hur de kan underlätta i hanteringen av befintliga föreskrifter
Presentera föreskrifter för allmänheten
  • Publicera karttjänst med data från trafikföreskrifter
Dashboard i GEOSECMA Trafik

Förutsättningar för projektstöd

Tillgång till GEOSECMA Trafik.

Förkunskaper

Gått utbildning i GEOSECMA Trafik.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.