Trygghetssamordning med ArcGIS snabbt

och enkelt – från idé till färdig lösning!

Har din kommun behov av att effektivisera brottsförebyggande insatser för att öka tryggheten hos kommunens invånare? Projektstödet Trygghetssamordning, tillsammans med standardverktyg som finns i ArcGIS-plattformen, gör det enkelt för kommunen att snabbt skapa ett digitalt och samordnat arbetsflöde kring trygghetssamordning.

Projektstöd

Vårt projektstöd baseras på Brottsförebyggande rådets handledning i Effektiv Samordning för Trygghet. Vi vänder oss till dig som är GIS-samordnare, verksamhetsutvecklare eller ansvarig för kommunens trygghetssamordning.


Se film – exempel från Karlskrona kommun

Karlskrona kommun var först ut med att implementera vårt projektstöd Trygghetssamordning. Se vår film där de berättar om sina erfarenheter, vilka positva fördelar de hittills uppnått samt vilka planer de har inför framtiden. De visar även arbetsflödet kring:

  • Digital rapportering via mobil/platta i fält
  • Granskningsapplikation för bättre beslutsunderlag
  • Gemensam lägesbild möjliggör samordning av insatser

Exempel från Helsingborg Stad

Helsingborg är ytterligare ett exempel på en kommun som har valt att nyttja ArcGIS för att underlätta och förbättra sitt arbete med trygghetssamordning. 

Ta del av SVT:s reportage där Helsingborg lyfter fram varför de numera kan hålla koll på brottsutveckling och oro på ett enklare sätt. Något som medför att de kan sätta in rätt åtgärder i tidigare skede.

Se SVT-intervju

Helsingborgs hamn

Gemensam lägesbild möjliggör samordning av insatser 

Vi hjälper er att skapa ett digitalt arbetsflöde som inkluderar rapportering, handläggning, samordning, analys och presentation av incidenter.

Arbetet med trygghetssamordning involverar många parter såsom kommun, polis, trygghetsvandrare, räddningstjänst, bostadsbolag med flera. 

Alla incidenter rapporteras till en central källa och visualiseras i en gemensam kartbaserad lägesbild. På så sätt blir det enklare att fatta väl underbyggda beslut när man behöver samordna åtgärder och insatser.

Pixabay/boys-3286364_640

Spårbarhet bakåt för smart planering framåt

Hur såg det ut i ett specifikt område under nyårsafton förra året? Behöver särskilda insatser planeras inför midsommarafton eller skolavslutning? 

Genom kontinuerlig kartläggning får kommun och berörda samhällsaktörer tillgång till historik från tidigare år. På så sätt blir det enklare att fatta proaktiva beslut inför kommande år.

pixabay/girl-1205254_640

Summering – fördelar för kommunen

  • Gemensam applikation för inrapportering av incidenter sparar tid jämfört med hantering av import/export av information från olika datakällor.
  • Standardiserade formulär underlättar inrapportering i fält samt ökar kvaliteten på insamlade data.
  • Visuell presentation av inkomna incidenter ger bättre beslutsunderlag inför samordnade åtgärder och uppföljning.

Upplägg och omfattning

Projektstödet omfattar 4 dagar och innehåller följande delar:

  • Förstudie – Genomgång av incidenter, verktyg och grupper i ArcGIS Portal.
  • Konfiguration – Skapa formulär, webbkartor, granskningsapplikation samt dashboard.
  • Produktionssättning – Genomgång av de applikationer som ingår, administration av projektstödslösningen samt säkerställande av data-backup.
  • Uppföljning – Avstämning och eventuella justeringar.

Förutsättningar för projektstöd

Tillgång till ArcGIS kommunlicens / ArcGIS Portal eller ArcGIS Online.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.