GEOSECMA Fysisk planering – Analysera planbestämmelser med Widgets

Med skräddarsydda GEOSECMA Widgets för modulen Fysisk planering, konfigurerade med hjälp av ArcGIS Web AppBuilder, får ni ett modernt webbverktyg som möjliggör avancerade analyser av planinformation snabbt och enkelt. Vi hjälper er att på bästa sätt komma igång med och dra nytta av alla möjligheter med funktionen.

Projektstöd

Bidrar till en effektivare plan- och byggprocess

GEOSECMA Widgets för Fysisk planering gör det enkelt för dig som GIS-ingenjör, planarkitekt eller bygglovshandläggare att få fram svaren på frågor som är viktiga att besvara i en effektiv plan- och byggprocess:

 • Hur mycket markreserver har kommunen?
 • Hur mycket mark kan bebyggas med bostäder och hur mycket outnyttjad mark finns för industriverksamhet?
 • Vad gäller på en viss plats?
 • Vad och i vilken omfattning och utformning får byggas på en specifik fastighet?
 • Hur stora ytor är planlagda för en viss användningsbestämmelse?
Stockholm byggnader bebyggelse planering byggarbete

Gör avancerade analyser av planbestämmelser

Vi visar hur ni med hjälp av GEOSECMA Widgets för Fysisk planering går tillväga för att på ett snabbt och enkelt sätt göra olika analyser, såsom:

 • Analys av detaljplaneföreskrifter – identifiera vilka detaljplaneföreskrifter som gäller inom ett specifikt område och hur stor andel de utgör. 
 • Byggnadsplaceringsavvikelse – Identifiera avvikelser mellan bebyggelse och planbestämmelser, såsom byggnader som överlappar prickmark eller fastighetsgränser. 
 • Analys av planbestämmelser – identifiera markanvändning och se hur marken får bebyggas på en specifik plats i kartan.
 • Analys av byggrätter – används för att lokalisera tillgängliga byggrätter och se hur mycket byggbar mark som finns.

Här ser ni fler korta demofilmer med exempel på analyser


Upplägg och omfattning

Projektstödet sker på distans under 2 dagar och omfattar följande moment:

 • Förstudie där vi tillsammans går igenom förutsättningarna för projektstödets genomförande. 
 • Installation  
 • Driftsättning och systemkonfiguration
 • Utbildning och produktionssättning

Förkunskaper

 • Grundläggande kunskap i GEOSECMA Fysisk planering

Förutsättningar för projektstöd


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om projektstödet och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Projektstöd

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.