GEOSECMA Ledning VA – Administration

Vi vänder oss till er som administrerar GEOSECMA Ledning VA och som vill säkerställa att administrationen och underhållet av VA-databasen utförs enligt best practice.

 • Hur kan karttjänster och applikationer optimeras? 
 • Hur ska ledningsdatabasen kontinuerligt underhållas för att kvalitetssäkra dess innehåll? 

Vi visar er hur ni på bästa sätt administrerar GEOSECMA Ledning VA och går igenom underhållsbehovet av er databas samt föreslår vilka aktiviteter som ni bör utföra.

Innehåll

Projektstödet omfattar två dagar. Följande delar ingår:

Dag 1 – Optimering av systemet

 • Optimerade karttjänster/webbapplikationer
 • Anpassning av informationslayouter
 • Uppsättning av uppgiftsspecifika sökrutiner
 • Användning av drift och underhåll i desktop

Dag 2 – Administration och underhåll

 • Behörighetsstyrning av GEOSECMA Ledning VA
 • Översyn av domäner och ledningsnät
 • Rekommenderade inställningar i GEOSECMA Manager
 • Underhåll av ledningsdatabasen
 • Identifiering underhållsbehov och föreslagna aktiviteter
Projektstöd

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.