GEOSECMA Befolkning och fastighet


Under en dag går vi igenom funktionaliteten i modulerna Befolkning och Fastighet. Befolkningsmodulen tillhandahåller bland annat funktioner för att läsa information direkt från ert Kommuninvånarregister eller importera information från ett externt register, analysera och presentera befolkningsdata. Modulen Fastighet innehåller bla verktyg för att söka grannar och för att sök ägare och skapa en fastighetsägareförteckning.

Utbildning

Målgrupp

All personal som ska använda modulerna Befolkning och/eller Fastighet i GEOSECMAs webbkartor

Förkunskaper

Fördel om man gått grundkurs i GEOSECMA for ArcGIS.

Kontakt for utbildning

Innehåll

  • Importera befolkningsdata
  • Ta fram och presentera befolkningsstatistik
  • Söka obebodda/bebodda fastigheter
  • Skapa brevutskick
  • Sök grannar
  • Sök ägare (fastighetsägareförteckning)
  • Visa information via selektering

Viktigt att tänka på inför kurstillfället

Du som kursdeltagare behöver säkerställa att du har en egen dator med internetuppkoppling till kursen.

Vi rekommenderar er att använda två datorskärmar + datormus under kursen. Det gör det enklare att navigera i kursbok och kursmiljö samtidigt. Viktigt även med headset, mikrofon och att du sitter i en ostörd miljö.


Kommande kurser

Skicka ett mejl och fråga om nästa kursdatum.

Hålltider

Start 08:30
Paus 09:30-10:00
Lunch 12:00-13:00
Paus 14:30-15:00
Avslutning 16:00-16:30

Kursuppföljning maximerar din investering

Efter genomgången utbildning rekommenderar vi en kursuppföljning på 2-3 timmar. Du får då bättre förutsättningar att efter genomförd kurs snabbt kunna omsätta dina nya kunskaper i praktisk användning på hemmaplan. Med individuell coachning, ca 2-3 veckor efter kurstillfället, repeterar du och din lärare valda kursmoment samt diskuterar frågor som dykt upp utifrån ditt dagliga arbete. Denna personliga uppföljning säkerställer att nyvunnen kunskap implementeras på rätt sätt i dina arbetsprocesser och att de blir en naturlig del av ditt fortsatta arbete. Kursuppföljning bokas med fördel samtidigt som denna kursbokning för bättre tidsplanering, alternativt bokas kursuppföljning efter genomgången kurs.


Pris

6900 SEK exkl. moms per person och dag. I kursavgiften ingår digitalt kursmaterial. Efter genomförd kurs finns även möjlighet att erhålla kursintyg. Anmälan är bindande men det går bra att avboka din plats kostnadsfritt fram till 3 veckor innan kurstillfället.

Boka utbildning


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.