GEOSECMA Fysisk planering


Kursen går igenom hur GEOSECMA Fysisk planering kan användas för att skapa och hantera en detaljplan i dess olika skeden, från skissarbetet till godkänd plan. Bland annat tar kursen upp modulens alla funktioner och inställningar. Hur planbestämmelser, detaljplaner m.m. skapas i modulen tas också upp.

Från och med december 2021 introduceras funktionalitet för hantering av digitala detaljplanebeskrivningar i modulen GEOSECMA Fysisk planering. I samband med detta förlängs utbildningen med en dag för att täcka även dessa nya funktioner.

Målgrupp

Utbildning riktar sig till personer som ska använda GEOSECMA for ArcGIS Fysisk planering i sitt arbete med detaljplaner.

Förkunskaper

Grundkunskap i Windows, god datorvana samt genomförd grundkurs i GEOSECMA for ArcGIS

Utbildning

Kontakt for utbildning

Innehåll

 • Organisation av planer
 • Skapa, ladda och spara detaljplaner
 • Planbestämmelser
 • Konstruera planobjekt
 • Kontroll av geometrier
 • Layouthantering
 • Innehållsförteckning
 • Digitala detaljplanebeskrivningar

Kommande kurser   

 • 26-27 okt, distans
 • 10-11 nov, distans
 • 23-24 nov, distans
 • 30 nov-2 dec, distans
 • 14-16 dec, distans

Hålltider

Start 08:30

Paus 09:30-10:00

Paus för Lunch 12:00-13:00

Paus 14:30-15:00

Avslutning 16:00-16:30

Kursuppföljning maximerar din investering

Efter genomgången utbildning rekommenderar vi en kursuppföljning på 2-3 timmar. Du får då bättre förutsättningar att efter genomförd kurs snabbt kunna omsätta dina nya kunskaper i praktisk användning på hemmaplan. Med individuell coachning, ca 2-3 veckor efter kurstillfället, repeterar du och din lärare valda kursmoment samt diskuterar frågor som dykt upp utifrån ditt dagliga arbete. Denna personliga uppföljning säkerställer att nyvunnen kunskap implementeras på rätt sätt i dina arbetsprocesser och att de blir en naturlig del av ditt fortsatta arbete. Kursuppföljning bokas med fördel samtidigt som denna kursbokning för bättre tidsplanering, alternativt bokas kursuppföljning efter genomgången kurs.


Pris

6300 SEK exkl. moms per person och dag. I kursavgiften ingår digitalt kursmaterial. Efter genomförd kurs finns även möjlighet att erhålla kursintyg. Anmälan är bindande men det går bra att avboka din plats kostnadsfritt fram till 3 veckor innan kurstillfället.

Boka utbildning


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.