GEOSECMA Gata


Kursen omfattar en heldag där vi går igenom Gatumodulen och dess arbetsflöden med kommunala företeelser. Deltagarna får kunskap i hur olika typer av företeelser presenteras med statistik och passande symbologisättningar. Vi går även hur egna användardefinierade företeelser skapas som kommunen kan ha nytta av (t.ex. snöröjning). Dessutom får deltagarna en inblick i inläsning och hantering av beläggningsdata och STRADA-uppgifter.

Målgrupp

Kursen riktar sig till gatu- och trafikingenjörer, trafikplanerare och liknande tjänsteroller som arbetar med gaturelaterade arbetsuppgifter.

Förkunskaper

Genomförd grundkurs i GEOSECMA for ArcGIS eller grundläggande kunskaper i ArcMap och GEOSECMA.

Utbildning

Kontakt for utbildning

Innehåll

  • Presentera företeelser på ett snyggt och tydligt sätt
  • Gatumodulens databas och struktur
  • Skapa gaturapporter med relevant statistik
  • Skapa kommunaltekniska företeelser
  • Administrera domäner och skapa egna företeelser från GEOSECMA Manager
  • Hantera beläggningsdata och STRADA-uppgifter

Kommande kurser

  • 8 dec, distans

Hålltider

Start 08:30
Paus 09:30-10:00
Paus för Lunch 12:00-13:00
Paus 14:30-15:00

Avslutning 16:00-16:30

Kursuppföljning maximerar din investering

Efter genomgången utbildning rekommenderar vi en kursuppföljning på 1 dag. Du får då bättre förutsättningar att efter genomförd kurs snabbt kunna omsätta dina nya kunskaper i praktisk användning i din egen GEOSECMA-miljö. Med individuell coachning i anslutning till kurstillfället, repeterar du och din lärare valda kursmoment samt diskuterar frågor som dykt upp utifrån ditt dagliga arbete. Denna personliga uppföljning säkerställer att nyvunnen kunskap implementeras på rätt sätt i dina arbetsprocesser och att de blir en naturlig del av ditt fortsatta arbete. Kursuppföljning bokas med fördel samtidigt som denna kursbokning för bättre tidsplanering, alternativt bokas kursuppföljning efter genomgången kurs.


Pris

6300 SEK exkl. moms per person och dag. I kursavgiften ingår digitalt kursmaterial. Efter genomförd kurs finns även möjlighet att erhålla kursintyg. Anmälan är bindande men det går bra att avboka din plats kostnadsfritt fram till 3 veckor innan kurstillfället.

Boka utbildning


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.