GEOSECMA Grävtillstånd


Kursen ger en grundläggande utbildning i hur ett grävtillstånd hanteras i ett komplett sömlöst digitalt flöde. Vi går igenom hur ärendeprocessen ser ut, vem som gör vad och hur systemet konfigureras för att möta just er specifika situation. Hantering av TA-planer och markupplåtelse ingår också som en del av kursen.

Utbildning

Målgrupp

Personal som ska handlägga grävtillstånd, TA-planer samt markupplåtelse.

Förkunskaper

Krävs ej

Viktigt att tänka på inför kurstillfället

Du som kursdeltagare behöver säkerställa att du har en egen dator med internetuppkoppling till kursen.


Vi rekommenderar er att använda två datorskärmar + datormus under kursen. Det gör det enklare att navigera i kursbok och kursmiljö samtidigt. Viktigt även med headset, mikrofon och att du sitter i en ostörd miljö.


Kontakt for utbildning

Innehåll

  • Skapa konto för e-tjänsten för sökanden
  • Förändra inställningarna för e-tjänsten i GEOSECMA Manager
  • Ta fram information och handlägga ärenden i den interna handläggarwebben
  • Förändra inställningarna för interna handläggarwebben i GEOSECMA Manager
  • Upprätta klaranmälan i e-tjänsten
  • Avsluta ett ärende i den interna handläggarwebben

Kommande kurser (distans)

Hålltider

Start 08:30
Paus 09:30-10:00
Lunch 12:00-13:00
Paus 14:30-15:00
Avslutning 16:00-16:30

Kursuppföljning maximerar din investering

Efter genomgången utbildning rekommenderar vi en kursuppföljning på 2-3 timmar. Du får då bättre förutsättningar att efter genomförd kurs snabbt kunna omsätta dina nya kunskaper i praktisk användning på hemmaplan. Med individuell coachning, ca 2-3 veckor efter kurstillfället, repeterar du och din lärare valda kursmoment samt diskuterar frågor som dykt upp utifrån ditt dagliga arbete. Denna personliga uppföljning säkerställer att nyvunnen kunskap implementeras på rätt sätt i dina arbetsprocesser och att de blir en naturlig del av ditt fortsatta arbete. Kursuppföljning bokas med fördel samtidigt som denna kursbokning för bättre tidsplanering, alternativt bokas kursuppföljning efter genomgången kurs.


Pris

6900 SEK exkl. moms per person och dag. I kursavgiften ingår digitalt kursmaterial. Efter genomförd kurs finns även möjlighet att erhålla kursintyg. Anmälan är bindande men det går bra att avboka din plats kostnadsfritt fram till 3 veckor innan kurstillfället.

Boka utbildning

kursöversikt

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.